Terugblik

01 11 22
Grillig. Klimaat, chaos en publieke opinie

Dagelijks blijkt hoe moeilijk het is om menselijk gedrag te sturen, en tegelijkertijd hoe snel het kan omslaan. Hoe om te gaan met deze grilligheid? Jaap van Ginneken bekroont zijn oeuvre met ‘een laatste waarschuwing’ en advies aan iedere bestuurder, manager en onderzoeker die nog steeds heilig gelooft in ‘meten is weten, weten is voorspellen, en voorspellen is beheersen’.

Datum
Dinsdag 1 nov 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
01 11 22
Progress and Problems in the Study of Consciousness
From Matter to Mind

Understanding consciousness has been for centuries a subject of philosophical investigation, but only recently have scientists started to tackle this question. Some of the most influential philosophers and scientists in the field debate the recent progress (and the problems that remain) in the scientific study of consciousness.

Datum
Dinsdag 1 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
31 10 22
Hoe burgers hoop levend kunnen houden
De belofte van politiek

Hoe komt het dat het speelveld van de politiek wankel wordt? Waarom is er zo vaak sprake van een negatief beeld van de politiek? Over deze en andere vragen buigt Herman van Gunsteren zich samen met Renske Leijten, Martin Sommer en Tom van der Meer naar aanleiding van zijn nieuwste essay De belofte van politiek. Moderatie: Menno Hurenkamp.

Datum
Maandag 31 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
28 10 22
Een filosofische verkenning
De deugdzame stad van Aboe Nasr Al-Farabi

De deugdzame stad is het hoofdwerk van de middeleeuwse islamitische filosoof Aboe Nasr al-Farabi. In dit boek verkondigt Al-Farabi dat we het hoogste geluk al tijdens het leven kunnen bereiken — en dus niet pas na de dood. Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling gaan kenners in gesprek over dit werk en zijn plaats binnen de islamitische filosofie. Daarbij komen onder meer vragen ter sprake over de filosofische canon, genderverhoudingen en Islam en Verlichting.

Datum
Vrijdag 28 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
28 10 22
Het nieuwe boek van Thijs Lijster
Wat we gemeen hebben

Wat bindt ons in een wereld waarin ons gemeenschappelijk bezit steeds meer wordt onteigend en vernietigd? De economische crisis, de pandemie en de klimaatcatastrofe hebben een deuk geslagen in ons neoliberale zelfbeeld als autonome individuen. Overal klinkt de roep om meer ‘gemeenschapszin’. Maar wat verbindt ons eigenlijk?

Datum
Vrijdag 28 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
27 10 22
The Ethical Dilemma of Artificial Intelligence
Moral Machines

In the middle of the 21st century, artificial intelligence (AI) will take many decisions on behalf of humans. Not to enslave people, but to save humanity, posits Roberto Simanowski in his talk. He looks back from the future to the present time, in which the first decisions for this development are made. Fiction for a better understanding of the present.

Datum
Donderdag 27 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
27 10 22
Van esthetica tot genetica
Het ‘ik’ in de steigers

Een kwastje hier, pincetje daar – aan het ‘ik’ wordt heel wat geklust. Vandaag de dag lijken de instrumenten echter van een andere orde: chirurgie, filters en kunstmatige intelligentie tillen maakbaarheid tot een ongekend niveau. Wie is die zelfgeschapen, moderne mens?

Datum
Donderdag 27 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
26 10 22
Over wereldbeeld en werken van W.F. Hermans
Hermans helemaal
Het wereldbeeld en de werken van Willem Frederik Hermans spreken vandaag, een kwart eeuw na zijn dood, nog altijd aan, en inspireren nieuwe kunstenaars en liefhebbers van de letteren tot nieuwe creaties. Wat verklaart die wonderlijke aantrekkingskracht van een moeilijk man, die zijn talenten in de volle breedte – van romans tot poëzie, collages en fotografie – aan Nederland toonde?
Datum
Woensdag 26 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
25 10 22
Over de (on)zin van economische groei.
Groene groei?

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. In haar boek Groene Groei onderzoekt Barbara Baarsma hoe wenselijk dat is en gaat hierover in gesprek met Paul Smeets.

Datum
Dinsdag 25 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
24 10 22
Over sprookjes in de opera en het ballet
Toverkunst

Wat drijft serieuze kunstenaars ertoe om sprookjes op het toneel te zetten? En waarom is de toverkracht van die volksverhalen ook in onze tijd nog niet uitgewerkt? Een lezing van cultuurhistoricus Joep Leerssen over de achtergronden en aantrekkingskracht van sprookjes in de opera en het ballet. Inleiding en moderatie: Diederik Burgersdijk.

Datum
Maandag 24 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Nationale Opera & Ballet
24 10 22
M. Vasalis is niet dood!

Vasalis (1909-1998) is een van de meest geliefde dichters uit de twintigste eeuw. Haar werk blijft in druk en in 2011 verscheen een goed ontvangen biografie. Tijdens M. Vasalis is niet dood! gaan liefhebbers en kenners van Vasalis’ poëzie met elkaar in gesprek over wat haar zo goed maakt en waarom haar vaak schijnbaar eenvoudige gedichten nog steeds mensen raken.

Datum
Maandag 24 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
20 10 22
The Older Woman in West Germany and Britain, 1950s-1980s
Navigating Gender Regimes in History

While post-war social scientists and historians devoted ample time to the study of youth, older demographic groups received comparatively less attention. In contrast, in her Amsterdam German Studies Lecture, Professor Christina von Hodenberg focuses on the agency of older women in post-war West-Germany and Britain.

Datum
Donderdag 20 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
19 10 22
New Approaches to the History of Radio Archives
On the Record?

What voices from the past are preserved in Europe’s radio archives, and whose stories are excluded? A panel of academics and archival practitioners will discuss new scholarly work on the critical study of radio archives, examining how such work can inform our understandings of Europe’s past and present.

Datum
Woensdag 19 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
17 10 22
Ongelijkheid en democratie

Het Nederlandse vertrouwen in de politiek is nog nooit zo laag geweest. Hoe is dit zo gekomen? En wat moet er veranderen? In deze tweede aflevering in de reeks Ongelijkheid onderzoeken we de impact en oorzaken van dit historisch lage vertrouwen in onze volksvertegenwoordiging.

Datum
Maandag 17 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
17 10 22
Toekomsthistorici

Wat is de staat van de historische discipline volgens jonge geschiedkundige vakmensen? En hoe relateren zij hun geschiedpraktijk aan dat wat niet achter, maar juist voor ons ligt; hoe verhouden historici zich tot de toekomst en haar verbeelding?

Datum
Maandag 17 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
13 10 22
Annual SPUI25 Lecture
The Role of the Writer – Witness or Commentator?

De veelbekroonde Amerikaanse auteur A.M. Homes onderzoekt in haar SPUI25-lezing de rol van de schrijver in de samenleving. Aan de hand van thema’s uit haar nieuwe boek De openbaring vraagt zij zich af: hoe schrijft een auteur fictie ten tijde van tumultueuze politieke en sociale polarisatie? Na haar lezing wordt A.M. Homes geïnterviewd door Margot Dijkgraaf.

Datum
Donderdag 13 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Aula
13 10 22
De oorsprong en ideologie van het fascisme

Miljoenen Europeanen geloofden ooit heilig in het fascisme. Deze nieuwe, revolutionaire ideologie en massabeweging bood haar geestdriftige aanhangers idealen om voor te leven, te sterven en te doden. Onvoorstelbare misdaden zijn begaan in naam van het fascisme. De geschiedenis van de twintigste eeuw kan onmogelijk begrepen worden zonder het fascisme te bestuderen.

Datum
Donderdag 13 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
12 10 22
Over radicale cultuurkritiek, taal en macht
Alles moet anders

De Nederlandse Boekengids noemt zichzelf al jaren een ‘ruimte voor kennis en kritiek’, oftewel een plaats voor het beoefenen van fundamentele cultuurkritiek via boekbesprekingen. ‘Cultuur’ is daarbij niet beperkt tot kunst en literatuur, maar omvat de wetenschappelijke, maatschappelijke, politieke en economische wereld waar we in, en mee, leven. Ter gelegenheid van Alles moet anders – een bundeling van 25 felle en stevige cultuurkritische essays uit dNBg gaan redacteuren en auteurs in gesprek over taal, macht en de grenzen van de kritiek.

Datum
Woensdag 12 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
10 10 22
Ongelijkheid op de woningmarkt

Nederland verkeert in een wooncrisis. Hoe zijn we in deze crisis beland? Wat zijn de historische wortels van deze situatie, en hoe komen we er -hopelijk- ooit weer uit? In deze eerste aflevering van de reeks Ongelijkheid onderzoeken we de impact en oorzaken van deze wooncrisis.

Datum
Maandag 10 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
07 10 22
New Trajectories in Comics Studies

After having secured a foothold in academia, comics studies has turned attention to further solidifying the field by drawing connections to other disciplines and theoretical inquiries. In this book launch, we take a look at the current state of this inherently interdisciplinary field through the publication of four recent books.

Datum
Vrijdag 7 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25