Ongelijkheid op de woningmarkt

Nederland verkeert in een wooncrisis. Hoe zijn we in deze crisis beland? Wat zijn de historische wortels van deze situatie, en hoe komen we er -hopelijk- ooit weer uit? In deze eerste aflevering van de reeks Ongelijkheid onderzoeken we de impact en oorzaken van deze wooncrisis.

Studenten kunnen geen kamers vinden, mensen met kinderen worden de stad uit gedwongen en de kloof tussen huurders en kopers is groter dan ooit – uit onderzoek van stadsgeograaf Cody Hostenbach bleek dat in 2020 huiseigenaren 90 keer zo rijk waren als huurders. Jarenlang politiek beleid heeft deze situatie gecreëerd. Honderdduizenden sociale huurwoningen werden gesloopt, internationale vastgoedbeheerders kochten huizen op en de huizenprijzen stegen enorm. Niet alleen is het voor veel mensen met een lager- of middeninkomen vrijwel onmogelijk geworden om zelf een huis te kopen, ook de dakloosheid stijgt. In dit programma over Ongelijkheid kijken we met experts naar verleden, heden en toekomst van deze wooncrisis.

Over de sprekers

Tim Verlaan is als universitair docent verbonden aan de afdeling Geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam en doet onderzoek naar de sociaal-economische, politieke en culturele geschiedenis van West-Europese steden. Zijn proefschrift handelde over de discussies die bestuurders, burgers en projectontwikkelaars in de jaren zestig en zeventig voerden over de toekomst van Nederlandse binnensteden, en verscheen in 2017 als De ruimtemakers bij Vantilt (genomineerd voor de Professor van Winter- en Karel van Manderprijs).

Zahra Runderkamp (moderator) is promovendus politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Runderkamps proefschrift gaat over de vertegenwoordig van vrouwen en minderheden in de Nederlandse politiek.

Nienke Boesveldt is als hoofdonderzoeker werkzaam bij de faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en voert onderzoek uit naar dakloosheid, verblijf in de maatschappelijke opvang, beschermd wonen in verschillende Nederlandse regio’s. Dr. Boesveldts onderzoeksinteresses omvatten kwetsbare groepen, dakloosheid, bestuur, publieke (geestelijke) gezondheid, interventies, sociaal beleid, sociale innovatie, sociale economie en vergelijkende studies.

N.B. Meer sprekers worden spoedig bekendgemaakt

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
01 02 24
Het pand der goden. De eerste Surinaamse opera

Het pand der goden uit 1906 is een muziekdramatisch werk van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone dat in de vergetelheid raakte. Nu gaat het Concertgebouworkest het stuk 15 februari 2024 voor het eerst sinds 1906 weer opvoeren. Hoe is het mogelijk dat de eerste grote opera uit Suriname zo lang ongelezen en ongehoord in de archieven is blijven liggen? En wat vertelt het verhaal over de Surinaamse muziekcultuur van de late negentiende en vroege twintigste eeuw?

Datum
Donderdag 1 feb 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
19 09 23
Platform Perspectives
Navigating the Sharing Economy and Its Transformative Impact

Have you ever shared your house, your car, your household items or borrowed a dress via a sharing platform? Or are you curious, but still a bit weary to try it?

Datum
Dinsdag 19 sep 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25
11 07 23
‘Strategic foresight’ building ‘strategic preparedness’ for a rapidly evolving world
Navigating the Future

In a rapidly evolving world driven by innovation, the ability to anticipate and prepare for future advancements is crucial. ‘Technological foresight’ has become paramount for policymakers as they navigate the path ahead, serving as a compass to evaluate the potential societal impacts of complex scientific and technological developments. It also aids decision-makers in gaining a more strategic understanding of the issues they must address.

Datum
Dinsdag 11 jul 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25