Partner worden

SPUI25 is het academisch-culturele podium van Amsterdam, waar uiteenlopende partijen structureel het kruispunt van wetenschap, cultuur en maatschappij verkennen. Naast zes faculteiten van de UvA, Bureau Communicatie, Teaching and Learning Centers (TLC) en het Chief Diversity Office (CDO), wordt SPUI25 gevormd door uitgeverij De Bezige Bij, Athenaeum Boekhandel, het Nederlands Letterenfonds, de Hogeschool van Amsterdam, de Amsterdamse Universiteits-Vereniging (AUV), Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS), het Amsterdam Centre for European Studies (ACES), Het Parool, De Groene Amsterdammer en Boom Uitgevers. Het Parool is onze mediapartner.*

Wij tellen academische en culturele partners. Als partner word je onderdeel van een unieke intellectuele infrastructuur. Je mag tien of vijftien keer per jaar een programma organiseren, waarbij het team van SPUI25 de inhoudelijke en praktische voorbereiding grotendeels uit handen neemt.

Je hebt zitting in de Redactie- en Partnerraad en wordt vermeld op alle fysieke en online uitingen van SPUI25, inclusief de nieuwsbrief die wekelijks naar ruim 22 duizend adressen gaat. De programma’s worden meegenomen in de agendaladder van Het Parool en op deze SPUI25-website krijg je een eigen pagina, waar al je programma’s terug zijn te kijken en zo een tweede leven krijgen.

Voor meer informatie of een verkenning van de mogelijkheden van een partnerschap, neem contact op met Barbara Coolen.

* Partners uit het verleden zijn onder meer Amsterdam University Press (AUP), de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW), het Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS), het Nederlands Instituut voor Oorlogs- Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Vorige mediapartner was NRC.