Ongelijkheid en onderwijs. Hoe pakken we kansenongelijkheid in het onderwijs aan?

Ongelijkheid begint al bij de geboorte. Aan de hand van de postcode waar je opgroeit zijn de kansen in je verdere leven voor een groot deel te voorspellen. Onderwijs zou een gelijkmaker moeten zijn, maar dat is vaak niet het geval. In deze derde en laatste aflevering in de reeks Ongelijkheid onderzoeken we kansenongelijkheid in het onderwijs.

Onderwijs lijkt bij uitstek een middel voor sociale mobiliteit. Door goed onderwijs aan te bieden kunnen leerlingen, van welke sociaaleconomische achtergrond dan ook, een goede loopbaan krijgen, is het idee. Toch is de afgelopen jaren de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar groter geworden. Zo blijkt dat de achtergrond van ouders een rol speelt in de beoordeling van leerlingen. In dit programma vragen we ons af: Hoe verklaren we de ongelijke instroom in het hoger onderwijs van leerlingen met verschillende achtergronden? En hoe zorgen we dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen? In dit derde en laatste programma in de reeks over Ongelijkheid kijken we met experts naar kansenongelijkheid in ons onderwijs, en vragen we ons af wat we kunnen doen om dit in de toekomst te veranderen.

Over de sprekers

Zahra Runderkamp (moderator) is promovendus politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Runderkamps proefschrift gaat over de vertegenwoordig van vrouwen en minderheden in de Nederlandse politiek.

Milio van de Kamp is socioloog en werkzaam als universitair docent aan de UvA. In 2022 werd hij verkozen tot FMG Docent van het Jaar. Opgegroeid in armoede geeft hij een unieke, persoonlijke blik op maatschappelijke ongelijkheid. Eerdere stukken over kansenongelijkheid en armoede zijn onder andere verschenen in de Volkskrant en Het Parool.

Lianne Mulder is promovendus aan het Amsterdam UMC, waar zij onderzoek doet naar kansenongelijkheid in de selectieprocedures van alle numerus fixus opleidingen in het hbo en universitair onderwijs.

Mohamed Badaou is geneeskundestudent en co-assistent, en mede-oprichter van Medician (Voor wie zijn onze cursussen? | Medician), een organisatie die scholieren zonder medisch netwerk helpt om zich voor te bereiden op de selectieprocedures voor medische opleidingen.

Benthe van Wanrooij onderzoekt als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam de mechanismes die ten grondslag liggen aan kansenongelijkheid in het hoger onderwijs in Nederland.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
22 01 24
Een andere blik op gezondheid, ziekte, beperkingen en sociale uitsluiting
Nieuwe lichamelijkheid

Het wordt zwarte lichamen, vrouwenlichamen, dikke lichamen en depressieve lichamen niet gemakkelijk gemaakt in onze samenleving. Jenny Slatman, filosoof en auteur van het boek Nieuwe lichamelijkheid gaat in gesprek met Annemie Halsema, Jacqueline Kool en Alana Helberg-Proctor over de vraag wie zich hier nou eigenlijk moet aanpassen: het individu of de samenleving.

Datum
Maandag 22 jan 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
04 04 24
Blinde vlekken: hoe impliciete vooroordelen je (mis)leiden

We kunnen mensen onrechtvaardig behandelen zonder het te willen, en zelfs zonder het op te merken. Onbewust en ongewild maken we onderscheid tussen personen op basis van hun gender, etniciteit, leeftijd, lichaamsgewicht of seksuele oriëntatie. In haar nieuwe boek onderzoekt Lieke Asma die blinde vlekken. Om deze werkelijk te begrijpen, betoogt zij, is het zaak de blik niet naar binnen te keren, maar onze aandacht te richten naar de wereld buiten ons.

Datum
Donderdag 4 apr 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
01 07 24
The Female Impact: 17th Century Women on the Dutch Art Market

Since 2021 the Female Impact project has been studying the impact of women artists, patrons, and other prominent women on the seventeenth-century Dutch art market. What are their latest insights? And which hurdles lie ahead? During the project’s annual summer event, short presentations covering a wide range of topics will show where the Female Impact stands today.

Datum
Maandag 1 jul 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25