sofa-3094153_960_720
Het onzichtbare alledaagse

Thuis

In het boek Thuis brengen dichters, architecten en filosofen de auteur Pieter Hoexum naar een beter begrip van het concept thuis. Samen met Hans Teerds, Maarten Asscher en Jan Willem Duyvendak gaat hij bij SPUI25 verder op verkenning naar het onzichtbare alledaagse en de actuele betekenis van het concept ‘thuis’.

In zijn boek Thuis ging Hoexum op zoek naar een antwoord op de vraag: ‘Wat is thuis?’ Hij werd daarbij aan het denken gezet door een uitspraak van Wittgenstein: ‘De aspecten van de dingen die voor ons het belangrijkste zijn blijven voor ons door hun eenvoud en alledaagsheid verborgen.’ Hoexum gaat niet alleen te rade bij Wittgenstein, Heidegger, Bachelard en andere filosofen: hij dwaalt, tast de ruimte af, en merkt hoe een vreemd huis langzaam in zijn lichaam kruipt. Zo lukt het hem soms een glimp van wat ‘thuis’ is op te vangen.

In dit programma verkennen we het concept ‘thuis’ en haar actuele betekenis met Pieter Hoexum, Hans Teerds, Maarten Asscher, Jan Willem Duyvendak. Is ‘je thuis voelen’ in deze wereld nog wel voor iedereen weggelegd? Waar ligt het thuis van de dakloze en de asielzoeker? En is de openbare ruimte nog wel een plek waar iedereen welkom is zich thuis te voelen?

Over de sprekers

Pieter Hoexum deed een opleiding aan de kunstacademie en studeerde filosofie. In 2001 won hij de Jan Hanlo Essayprijs Klein, in 2003 verscheen van hem het boek Gedenk te sterven. De dood en de filosofen. Hij publiceert regelmatig artikelen in onder andere Trouw, De Groene Amsterdammer en Filosofie Magazine. Na zijn boek Kleine filosofie van het rijtjeshuis (2015), verscheen in 2019 Thuis. Filosofische verkenningen van het alledaagse.

Hans Teerds is architect en stedenbouwkundige. Hij doceert stadstheorie aan de ETH in Zürich. Tot voor kort was hij verbonden als onderzoeker aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft, waar hij promoveerde met de dissertatie ‘At Home in the World’, over publieke aspecten van de architectuur in relatie tot het  gedachtegoed van de filosofe Hannah Arendt.

Maarten Asscher (moderator) debuteerde in 1992 met de bundel essayistische verhalen Dodeneiland. Nadien verschenen ruim een dozijn boeken in alle literaire genres, waaronder meest recent in 2019 de bundel Kort geluk, met zijn essays over geluk, levenskunst, taal, kennis, diversiteit, politiek en literatuur en de door hem samengestelde bundel Wat nooit eerder gebeurd is, met Rudy Kousbroeks mooiste essays over kunst en techniek.

Jan Willem Duyvendak is directeur van het NIAS-KNAW en faculteitshoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Duyvendak studeerde sociologie en filosofie aan Universiteit Groningen en in Parijs. Hij deed onder meer onderzoek naar nieuwe sociale bewegingen, de emancipatie van minderheidsgroepen, naar de herstructurering van de verzorgingsstaat, nativisme en ‘belonging’. Duyvendak publiceerde tal van artikelen en boeken, waaronder Thuis. Het drama van een sentimentele samenleving en meest recent The Culturalization of Citizenship. Belonging and Polarization in a Globalizing World (2016, met Peter Geschiere en Evelien Tonkens).

Gerelateerde programma’s
16 12 19
Van tekentafel tot praktijk
Thuisvoelen in superdiverse wijken

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Datum
Maandag 16 dec 2019 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
22 11 19
Over veerkracht en heimwee
Thuis en terug

Het verlangen naar een thuis, het creëren ervan: het is van alle tijden en plekken. Wat betekenen die verlangens, en wat betekent een thuis – in het bijzonder wanneer de zoektocht daarnaartoe onmogelijk is door allesverwoestend conflict? Met: Firoozeh Farjadnia, Pieter Hoexum, Nafiss Nia, Paulien Bakker en Jochem Kootstra.

Datum
Vrijdag 22 nov 2019 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25