die-walkure-nationale-opera-ballet.jpg
© Nationale Opera en Ballet
Goden met menselijke verlangens

Die Walküre

De Walküre, het tweede deel van Wagners Ring-cyclus, verbindt op exemplarische wijze mythe, epiek en drama. In dit programma spreken hoogleraar Europese Studies Joep Leerssen en classicus Diederik Burgersdijk over deze bijzondere opera.

Die Walküre toont het fatale conflict tussen macht en liefde, het grote thema van Wagners Ring des Nibelungen. De goden blijken menselijk in hun verlangens. De hoofdpersoon Brünhilde is een geprangde bemiddelaar tussen de wereld van goden en mensen, maar de verhaallijn draait om de noodlottige, al te menselijke verhouding tussen Siegmund en Sieglinde, die niet weten dat ze tweelingen zijn en zich onbewust in hun liefde bezondigen aan incest.

De opera blijft tal van intrigerende vragen oproepen. Wagner’s kijk op de erotiek en sekseverhoudingen, zijn meesterschap in het vertalen van epos naar drama, de complexe herkomst en het intrigerende gebruik van  mythische elementen, en de manier waarop de opera tot de verbeelding sprak en blijft spreken (ook in het huidige #MeToo tijdsgewricht): Deze avond spreekt hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam Joep Leerssen over de historische context van deze bijzondere opera. Diederik Burgersdijk verzorgt een introductie en modereert.

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
03 02 20
Verdi en het nationalisme

Wil ‘Nabucco’ een bijbels verhaal vertellen of geeft de opera vooral uiting aan negentiende-eeuwse nationalistische sentimenten? In dit programma buigen classicus Diederik Burgersdijk en hoogleraar Europese Studies Joep Leerssen zich over deze vraag.

Datum
Maandag 3 feb 2020 20:00 uur
Locatie
Nationale Opera & Ballet, Odeonzaal
14 10 19
Is liefde van alle tijden?

Is liefde van alle tijden? Romeo en Julia, dat lijkt wel het universele verhaal van geblokkeerde verliefdheid, minnepijn, begeerte en wanhoop. Het verhaal is sinds de Renaissance talloze malen bewerkt en het Romeo & Julia-koppel is -letterlijk -spreekwoordelijk geworden.

Datum
Maandag 14 okt 2019 20:00 uur
Locatie
Nationale Opera & Ballet, Odeonzaal
23 09 19
Sombere mannentrots, passie en geweld op het Italiaanse platteland
Cavalleria rusticana en Pagliacci

‘Cavalleria rusticana’ en ‘Pagliacci’ (1890/1892) zijn voorbeelden van de laat-negentiende-eeuwse naturalistische opera. De setting is niet langer die van de aristocratie of het feodale verleden, maar die van de minder gegoeden in de hedendaagse samenleving: Siciliaanse boeren en rondtrekkende komieken. Met: Diederik Burgersdijk en Joep Leerssen.

Datum
Maandag 23 sep 2019 20:00 uur
Locatie
Nationale Opera & Ballet, Odeonzaal