Faculteit der Geesteswetenschappen

De Faculteit der Geesteswetenschappen (FGw) is in 1997 voortgekomen uit een samengaan van de faculteiten Letteren, Wijsbegeerte en Theologie.

De circa zevenduizend studenten en 1400 medewerkers houden zich bezig met alle disciplines der geesteswetenschappen; van moderne en klassieke talen, geschiedenis, de kunstwetenschappen, archeologie, religiestudies en filosofie tot nieuwe media, digital humanities en conservering en restauratie.

Bij SPUI25 heeft de FGw een zogeheten ‘dubbel partnerschap’, wat betekent dat zij jaarlijks gemiddeld zo’n twee bijeenkomsten per maand organiseert. Passend bij de faculteit, kennen deze programma’s uiteenlopende vormen en onderwerpen. Zo leerden we in het literaire en muzikale programma ‘De zin van het lezen. Lucebert en de lezerssporen’ over de dichter, schilder, fotograaf én lezer die Lucebert was. In ‘Queer in de kunst’ onderzochten we nieuwe uitingen van sekse en seks in de beeldende kunst en wierpen we een subversieve blik op de bestaande kunstcanon. Ook heeft bij SPUI25 elk najaar de jaarlijkse Jacob van Lenneplezing plaats, waarin de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht.

De Illustere School
In samenwerking met de Illustere School van de FGw organiseert SPUI25 de (inmiddels tweede) reeks Dit hebben wij in huis! In deze online collegereeks, een ‘corona-initiatief’ van emeriti hoogleraren Marita Mathijsen en Selma Leydesdorff, geven prominente wetenschappers van de FGw korte colleges over hun kennis en expertise. Deze verrassende lezingen geven blijk van de brede waaier aan specialismen die de FGw rijk is en nemen gretig aftrek. Onderwerpen zijn onder andere de bomen en mensen van het Paradijs, Nederlandse gebarentaal en het boekwezen van Batavia.