Nederlands Letterenfonds

Nederlands Letterenfonds stimuleert de kwaliteit en diversiteit in de literatuur door middel van beurzen en subsidies aan schrijvers, vertalers, uitgevers en literaire tijdschriften en festivals en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlands- en Friestalige literatuur in binnen- en buitenland.

Zo wil het fonds bijdragen aan een veelstemmig en levendig literair klimaat, en de (internationale) verspreiding van de Nederlandse en Friese literatuur.

De Europese Literatuurprijs
In 2011 riep Athenaeum Boekhandel samen met het Nederlands Letterenfonds, SPUI25 en De Groene Amsterdammer de Europese Literatuurprijs in het leven: de jaarlijkse prijs voor de beste roman die het voorgaande jaar uit een Europese taal in het Nederlands is vertaald. De winnende auteur en vertaler komen traditioneel naar SPUI25 voor een feestelijk programma.
https://www.europeseliteratuurprijs.nl/

Letteren Live
Samen met het Nederlands Letterenfonds en Het Parool heeft SPUI25 in 2019 de literaire talkshow Letteren Live in het leven geroepen om lezers te inspireren en de rijkdom van de literatuur in zijn volle breedte voor het voetlicht te brengen. De focus van het interviewprogramma ligt op boeken, makers en vertalers in alle literaire genres, van literaire non-fictie tot spoken word en poëzie. De opnames van Letteren Live in de zaal van SPUI25 worden rechtenvrij verspreid en mogen gratis gedeeld worden door boekhandels, bibliotheken en andere literaire fora.