Biografie

Maarten Asscher

Maarten Asscher is schrijver en poëzievertaler. Hij vertaalde eerder gedichten van o.a. Bertolt Brecht, Salvador Espriu, Thomas Gray, Fernando Pessoa en Paul Valéry. In 2021 verscheen zijn metrische en berijmde vertaling van Oscar Wilde’s The Ballad of Reading Gaol bij Boom Uitgevers. In 2015 promoveerde hij op het proefschrift Het uur der waarheid. Over de gevangenschap als literaire ervaring, waarin persoon en werk van Albrecht Haushofer uitvoerig aan de orde komen.

foto: Sacha de Boer

 

Gerelateerde artikelen