Op zoek naar gelijkheid in een wereld vol anderen

Vreemde eenden

Wat betekent gelijkheid in een democratie waarin mensen stelselmatig het slachtoffer worden van racisme, achterstelling, islamofobie, antisemitisme en homofobie? In die vraag verdiepte onderzoeker en jurist Martine Beijerman zich voor haar boek Vreemde eenden (Podium). In dit programma spreken drie juristen en een politicoloog over de manier waarop uitsluiting juridisch wordt geconstrueerd en hoe dit zou kunnen worden voorkomen.

In haar boek Vreemde eenden. Op zoek naar gelijkheid in een wereld vol anderen (Podium) onderzoekt Martine Beijerman hoe uitsluiting tot stand komt, wie erbij gebaat is en waarom we er zo lastig over kunnen praten. Waarom sluiten mensen de ander uit? Hoe bepaalt en bewaakt de meerderheid sociale normen? Waarom gaan we het gesprek over uitsluiting liever uit de weg? En: hoe kunnen we uitsluiting voorkomen? Om antwoord op deze vragen te geven bundelt ze wetenschappelijk onderzoek en interviews met vooraanstaande denkers en wetenschappers, gaat ze in op de rol van groepsdynamieken, angst en de media en laat ze zien hoe we uitsluiting uit de taboesfeer kunnen halen.

In dit programma onderzoekt Beijerman samen met jurist Nawal Mustafa, politicoloog Liza Mügge en jurist en auteur Maurice Seleky (moderator) de uitsluitende kanten van onze democratische rechtsstaat. Wat is de verhouding tussen minderheden en de democratie? Hoe staat het met hun politieke vertegenwoordiging? Reguleren Europese landen langs raciale lijnen? En in hoeverre moet een jurist een morele invulling geven aan de rechtspraktijk om uitsluiting te voorkomen

Over de sprekers

Martine Beijerman woont sinds 2016 in de Verenigde Staten en werkt voor een non-profit organisatie met onderwijsprojecten in Oost-Afrika. Ze is gepromoveerd op het gebied van internationaal recht, publiceert over democratie in theorie en praktijk en werkte als campagnestrateeg.

Liza Mügge is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij leidt een Europees vergelijkend NWO-VIDI project over politieke vertegenwoordiging en diversiteit.

Nawal Mustafa is PhD-onderzoeker Rechten aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoek maakt deel uit van het Euromix-project ‘Regulating Mixed Intimacies’, dat de regulering van ‘interraciale’ koppels in Europa bestudeert. Daarnaast richtte zij het collectief S.P.E.A.K. op, een collectief voor moslimvrouwen die de straat op gaan om als moslimvrouwen in al hun facetten zichtbaar te zijn. S.P.E.A.K. organiseert ook get-togethers met moslimvrouwen en initieerde de Muslim Women March onder het motto ‘Ik ben niet jouw strijdtoneel’.

Maurice Seleky (moderator) is auteur, moderator en communicatiestrateeg. Sinds 2020 werkt hij als hoofd Communicatie & Marketing bij het Amsterdam Museum. Eerder werkte hij onder meer bij Pakhuis de Zwijger, waarvoor hij in ruim zestig podcasts wetenschappers, schrijvers, bestuurders en kunstenaars interviewde. Ook is hij oprichter van de Jonge Schrijversavond in de Stadsschouwburg Amsterdam en auteur van de romans Ego Faber en Een tragedie in New York (Ambo|Anthos).

Gerelateerde programma’s
03 10 23
Niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar?
Diversiteit en academische vrijheid

Naar aanleiding van de klokkenluidersmelding van een docent bij sociale wetenschappen onderzocht de zogeheten commissie-Stolker het afgelopen jaar de academische vrijheid aan de UvA. Onlangs bracht de commissie haar conclusies naar buiten: van een angstcultuur is geen sprake. Wel merkte zij op dat academische vrijheid geen gegeven is – vandaar haar tiental aanbevelingen om deze vrijheid te bevorderen. Één daarvan betreft de oproep die vrijheid binnen de universiteit met elkaar te blijven bespreken. Vanavond, op Diversity Day, pakt een breed samengesteld panel deze handschoen op: met elkaar en met het publiek verkent zij de ruimte van ‘organised skepticism’ die de universiteit beoogt te zijn.

Datum
Dinsdag 3 okt 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25
13 06 23
Leven in de stad met een beperking
Een sluier van onwetendheid

Waar in het verleden mensen met een functiebeperking veelvuldig werden weggestopt in instellingen of min of meer gescheiden leefden van de samenleving, draaien zij nu steeds meer en zichtbaarder mee in de maatschappij. Maar ondanks de toenemende emancipatie stuiten zij nog steeds op fysieke obstakels en vooroordelen; en het vergt vaak activisme om de barrières te slechten. Vanavond verkennen we de toegankelijkheid van de stad anno 2023. Wordt deze gevormd naar de behoeften van mensen met een beperking, of moeten zij zich aan blijven passen aan de faciliteiten van de stad?

Datum
Dinsdag 13 jun 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25
22 05 23
Doeschka Meijsing is niet dood!

Een bewonderde ander en, vooral, een kwetsbaar, ironisch en fantasievol hoofdpersonage wandelen door het werk van Doeschka Meijsing (1947-2012). Haar omvangrijke literaire oeuvre omvat geweldige romans, poëzie en essays, maar tegenwoordig leest men waarschijnlijk vooral haar laatste roman Over de liefde. Tijdens Doeschka Meijsing is niet dood! gaan liefhebbers en kenners van Meijsings werk met elkaar in gesprek over wat haar zo goed maakt en waarom haar werk toen en nu mensen inspireert.

Datum
Maandag 22 mei 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25