Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De faculteit der Rechtsgeleerdheid houdt zich bezig met sterke juridische instituties, oplossingen voor maatschappelijke problemen, en een rechtvaardige samenleving.

Zij biedt onderwijs en onderzoek in publiekrecht, privaatrecht, Europees en internationaal recht, en juridische filosofische vragen, zoals vraagstukken rond mensenrechten.

SPUI25 en de FDR organiseren samen programma’s over urgente maatschappelijke kwesties zoals spermadonatie, het klimaat, de coronacrisis vanuit een juridisch perspectief, waarbij we via de samenstelling van sprekers een brug proberen te slaan naar andere disciplines. Zo maken we interdisciplinaire programma’s over de samenleving en het recht, die voor een breed publiek toegankelijk zijn.

Moot court
Met de FdR organiseert SPUI25 ook bijeenkomsten op locatie, in hun eigen moot court. In deze bijzonder opgezette ‘oefenrechtbank’ kunnen studenten hun vaardigheden oefenen in een nagebootste rechtszaak. Hierbij staan pleiten en debatteren centraal. Dit maakt de moot court buitengewoon geschikt voor debatten en discussies. We organiseerden hier onder meer een reeks over juridische beroepen en vragen als wat er vanuit rechtstatelijk oogpunt te zeggen valt over de ‘robotrechter’, of er risico’s schuilen aan de bedrijfscultuur van de Zuidas, en of er voldoende ruimte bestaat voor tegenspraak in de rechtswetenschap?