191009_csi-amsterdam.jpg
© Hogeschool van Amsterdam
Van tekentafel tot praktijk

CSI Amsterdam

Bloedspetters, vingerafdrukken en DNA: het is dagelijkse kost voor forensisch onderzoekers, ook in Amsterdam. De praktijk verschilt echter nogal van wat series als Dexter ons voorschotelen. In dit programma onderzoeken we de interactie tussen politiemensen en onderzoekers bij het oplossen van misdrijven.

Deze middag gaan we na welke aanwijzingen de forensisch onderzoeker heeft om een misdrijf te reconstrueren. Bijvoorbeeld de vondst van bloed op textiel – wat een complexe vondst is: de snelheid en zwaartekracht van het bloed kunnen worden onderzocht, evenals de druk van het textiel op het moment dat de druppels de stof bereikten. En ook de combinatie van vingerafdrukken en DNA-sporen kunnen een belangrijke rol spelen in de reconstructie van een misdrijf. Zo leren we hoe politiemensen DNA-sporen weten te vinden. Daarin helpt een nieuw ontwikkelde techniek van digitale fluorentiemicroscopen waar momenteel mee wordt geëxperimenteerd.

Over de sprekers

Thijs de Goede is in het eindstadium van zijn promotieonderzoek naar bloedspetters aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is verbonden aan het Van der Waals-Zeeman Instituut waar onderzoek wordt gedaan in de experimentele natuurkunde. De Goede haalde eerder een MA in Advanced Matter and Energy Physics, eveneens aan de UvA.

Jeanine Joling is al meer dan 11 jaar als docent betrokken bij de opleiding forensisch onderzoek van de HvA en sinds een aantal jaar is zij in samenwerking met het lectoraat forensisch onderzoek actief als onderzoeker. Daarnaast is zij coördinator van het DNA-afstudeeratelier, waarin studenten kunnen afstuderen op onderzoek naar innovatieve DNA-onderzoeksmethoden.

Roxy van de Langkruis is projectcoördinator specialistische opsporing bij politie Amsterdam. Ook is zij in het verleden actief geweest als docent bij de opleiding forensisch onderzoek.

Jochem Kootstra (moderator) is moderator, schrijver en antropoloog. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie. Als onderzoeker en storyteller kijkt hij met een kritische blik naar technologische ontwikkelingen, om te werken aan een meer humane toekomst met technologie.

Gerelateerde programma’s
16 12 19
Van tekentafel tot praktijk
Thuisvoelen in superdiverse wijken

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Datum
Maandag 16 dec 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
25 11 19
Van tekentafel tot praktijk
De politiek van kinderopvang

Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Datum
Maandag 25 nov 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
30 09 19
Van tekentafel tot praktijk
Eenzaamheid en de rol van netwerken

Alleen al in Amsterdam lijden 80 duizend mensen onder eenzaamheid. Landelijk ligt dit aantal rond de 1,6 miljoen. Aan de vooravond van de Week tegen Eenzaamheid onderzoeken we het gevoel niet verbonden te zijn met anderen, en kijken we naar de rol van netwerken in dit gemis. Met: Rick Kwekkeboom, Theo van Tilburg, Monique Niezen en Linda Duits.

Datum
Maandag 30 sep 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25