20201125_kinderopvang
Van tekentafel tot praktijk

De politiek van kinderopvang

Deze middag onderzoeken we de toegankelijkheid en kwaliteit van kinderopvang, en de politiek die erachter schuilgaat.

Door het tekort aan personeel in de kinderopvang heeft er een verschuiving plaatsgevonden van het zogenaamde kwaliteitsdenken naar kwantiteitsdenken. Voorheen ging de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van kinderen, verbetering van kwaliteit en de opleiding van nieuwe professionals. Momenteel hebben het tekort aan personeel, de wachtlijsten en de beschikbaarheid van kinderopvang prioriteit. Wat heeft deze problematiek om het lijf, en hoe verhoudt deze zich tot eerdere ontwikkelingen in de sector?

Over de sprekers

Ruben Fukkink is zowel bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam als lector ‘De pedagogische functie in onderwijs en opvoeding’ aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij publiceerde op het gebied van kinderopvang, pedagogische kwaliteit en het opleiden van pedagogisch medewerkers. Hij werkte eerder bij het Kohnstamm Instituut, waar opdrachtonderzoek wordt uitgevoerd naar onderwijs, opleiding, opvoeding en jeugdhulp.

Elly Singer promoveerde op de geschiedenis van theorieën en beleid over de opvoeding van jonge kinderen. Ze is internationaal bekend door haar studies over spelen, leren, humor, taal, conflicten, diversiteit en vriendschap van 0- tot 12-jarigen in kindergroepen.  Ze was coauteur van de eerste Nederlandse Pedagogisch Kaders Kindercentra. Momenteel doet ze historisch onderzoek naar internationale wetenschappers die bepalend zijn (geweest) voor het pedagogisch denken over jonge kinderen.

Magda Heijtel is sinds 2018 directeur van de Brancheorganisatie Kinderopvang. De BK behartigt de belangen van 960 organisaties in Nederland. Zij heeft jarenlange ervaring in deze branche, waarvan meer dan 13 jaar als bestuurder bij Impuls, een kinderopvangorganisatie in Amsterdam-West. Vanuit deze rol heeft zij zich ingezet voor betere kinderopvang in Amsterdam.

Jochem Kootstra (moderator) is schrijver, antropoloog en moderator. Hij houdt zich bezig met interdisciplinaire onderzoeken over de relatie tussen en verwevenheid van mens en technologie.

Gerelateerde programma’s
16 12 19
Van tekentafel tot praktijk
Thuisvoelen in superdiverse wijken

Amsterdam is sinds kort een zogenaamde ‘majority-minority city’: de autochtone bevolkingsgroep is een minderheid geworden. Welk effect heeft het leven in superdiversiteit op wijkniveau? Hoe creëer je sociale cohesie en welke rol kunnen buurtvoorzieningen hierin spelen?

Datum
Maandag 16 dec 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
09 10 19
Van tekentafel tot praktijk
CSI Amsterdam

Bloedspetters, vingerafdrukken en DNA: het is dagelijkse kost voor forensisch onderzoekers, ook in Amsterdam. De praktijk verschilt echter nogal van wat series als Dexter ons voorschotelen. In dit programma onderzoeken we de interactie tussen politiemensen en onderzoekers bij het oplossen van misdrijven.

Datum
Woensdag 9 okt 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25
30 09 19
Van tekentafel tot praktijk
Eenzaamheid en de rol van netwerken

Alleen al in Amsterdam lijden 80 duizend mensen onder eenzaamheid. Landelijk ligt dit aantal rond de 1,6 miljoen. Aan de vooravond van de Week tegen Eenzaamheid onderzoeken we het gevoel niet verbonden te zijn met anderen, en kijken we naar de rol van netwerken in dit gemis. Met: Rick Kwekkeboom, Theo van Tilburg, Monique Niezen en Linda Duits.

Datum
Maandag 30 sep 2019 17:00 uur
Locatie
SPUI25