Who do we swipe right for and why?

Summer of Algorithmic Love

Are we approaching a summer of algorithmic love? Developments in romantic matchmaking are being fueled by the mundane practice of swiping upon potential partners on dating apps. These apps appear to feed us recommendations of possible lovers, but we are going to dive a level deeper and ask how these recommendations actually interact with our romantic and sexual preferences.

During this event, the youth editorial team SPUI25 in Spe, will question the interplay between the construction of our dating preferences, online partner recommendations, and contemporary matchmaking. How can we understand the underlying mechanisms of desire that are often unequally distributed across axes of discrimination? Do we have our own internal algorithms or are we getting seduced by those in our phones? Through this panel discussion, we will reflect on the political and ethical dimensions of preferences in dating, how these preferences come to be, how they are tracked and used by dating apps’ algorithms, and how we could challenge this system.

About the speakers

Thomas Crul
Thomas Crul is a matchmaking researcher and data analyst for the dating app Breeze. Breeze aims to take ‘online dating offline’ by bypassing the messaging stage and directly arranging real-life dates for its users after a match. Crul specializes in developing recommendation algorithms responsible for connecting potential partners. He is interested in investigating and addressing biases within these technical systems.

Erinne Paisley
Erinne Paisley is a writer, researcher, and lecturer in the UvA Media Studies Department. Her research touches upon online dating practices as well as the effects of digitization on love and intimacy. She is currently working on a book about ‘Love, Sex, and the Technologies That Shape Them’. In September 2024, she will continue researching location-based dating practices, in a Danish context, at the University of Copenhagen.

Veerle van Wijngaarden
Veerle van Wijngaarden is a PhD candidate at the Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA), researching the social constitution of desire and the possibility and/or desirability of changing (sexual) desires politically. She also teaches political & social philosophy and ethics at the University of Amsterdam.

Leo Ranieri
Leo Ranieri (moderator) has a multidisciplinary background spanning the biomedical sciences, medical anthropology, politics, and philosophy. His interest lays at the nexus of these disciplines, particularly around the notion of “the human” and who gets to be considered as such. He mobilises a philosophical repertoire inspired by the biomedical sciences to speculate towards a novel conceptual vocabulary geared at contemporary political problems, notably questions of borders, gender, and identity.

Lisa van Oosten (moderator) is part of Spui25 in Spe. She graduated in International Communication and Media and is currently pursuing a degree in Information Sciences at the University of Amsterdam. As a response to her fascination towards the ongoing digitization of everyday life, her interests lie primarily within the intersections of internet technologies and inclusive social change.

Gerelateerde programma’s
24 04 24
‘Thanks, I actually made it myself’: de herwaardering van handwerk en de relatie met activisme

Een draad verbindt, verweeft, verstrikt en verstrengelt zich. Het is materiaal dat talloze mogelijkheden biedt, zowel metaforisch als concreet. Toch is de draad vanuit kunsthistorisch perspectief nooit zo gewaardeerd als olieverf of marmer. Dominante associaties met het medium beperken zich vaak tot het ouderwetse imago van een brave, eenzame bezigheid. Anno 2024 lijkt deze benadering op zijn retour: jongeren, kunstenaars en collectieven omarmen handwerk en transformeren het tot activistische praktijk. Vanavond verkent SPUI25 in Spe dit nieuwe ‘craftivism’.

Datum
Woensdag 24 apr 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
22 05 24
Academische perspectieven en alledaagse ervaringen van activisten
De drijvende krachten achter sociale verandering

De wereld is de afgelopen jaren getuige van een heropleving van activisme, gedreven door sociale rechtvaardigheid, antiracisme, klimaatverandering, dekolonisatie en politiek wantrouwen. Met als doel: sociale verandering en vooruitgang. De drijvende krachten hierachter zijn veelal niet-gezaghebbende entiteiten, “gewone” mensen die strijden voor gelijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit. De verhalen en inzet van deze mensen blijven vaak onderbelicht in de geschiedschrijving en publieke opinie. Of de activisten worden afgeschilderd als ‘extreem’ of ‘polariserend’, waardoor zij steeds vaker te maken krijgen met excessief politiegeweld. Om de obscuriteit rond het wezen en de handelingen van activisten te verhelderen, richt SPUI25 in Spe zich op hun verhaal.

Datum
Woensdag 22 mei 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
09 04 24
Rampen in Nederland: een geschiedenis

Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk aan de Watersnoodramp (1953), de Bijlmerramp (1992) of de vuurwerkramp van Enschede (2000). In haar nieuwste boek, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland, onderzoekt Lotte Jensen hoe mensen door de eeuwen heen op rampen hebben gereageerd. Waar putten ze hoop uit, waar vechten ze tegen? En hoe hebben rampen de Nederlandse samenleving veranderd?

Datum
Dinsdag 9 apr 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25