© Fjodor Buis
SPUI25-lezing door Connie Palmen

‘Oude hoerenpetticoats’

Wat is echt en wat is dat niet in de wereld van de schrijver, van de kunstenaar? Hoe dreigt zij al scheppende haar als ‘echt’ ervaren zelf te verloochenen? Voor de SPUI25-lezing van 2023 verkent Connie Palmen het imago en de roem, de zelfhaat en zelfverwerkelijking. Memorerend aan een gedicht van Sylvia Plath, neemt Palmen in haar nieuwe bundel Voornamelijk vrouwen het weggooien van de door Plath zogenoemde ‘oude hoerenpetticoats’ als beeld voor het weggooien van een deel van haarzelf dat de dichter was gaan haten: de gehoorzame jonge vrouw die haar schrijversziel verloochent om in de smaak te vallen bij anderen.

Met Voornamelijk vrouwen schreef Connie Palmen een literaire lofzang op vrouwelijke scheppende kracht en autonomie. Het is een verzameling persoonlijke essays over elf vrouwen en één man die allemaal op een volstrekt eigengereide manier hun leven vormgeven. Palmen onderzoekt welke eigenschappen ze nodig hadden om schrijver te worden, om een publiek bestaan te leiden. Ze gaat met ze in gesprek, daagt ze uit, ontdekt verschillen en overeenkomsten met haar eigen leven.

Voornamelijk vrouwen vormt het vertrekpunt van Palmens SPUI25-lezing. In het bijzonder beschouwt zij de ‘dissolving selves’, de ‘ontbonden zelven’, zoals Sylvia Plath ze noemt in haar gedicht ‘Fever 103’ – ‘Koorts 39,4’ in de vertaling van Anneke Brassinga. Plath voelde zich bezoedeld omdat ze te veel onechtheid in haar leven had toegelaten. Palmens lezing onderzoekt die specifieke last, die van de verloochening van een als ‘echt’ ervaren zelf. En in het verlengde daarvan het imago en de roem, zelfhaat en zelfverwerkelijking, echt en onecht. Na haar lezing wordt Palmen geïnterviewd door schrijver Basje Boer. Verder verzorgt Janne Schra een muzikaal intermezzo.

Over de sprekers

Connie Palmen is de auteur van essays, verhalen, een novelle, het Logboek van een onbarmhartig jaar, en haar zes grote romans De wetten (European Novel of the Year), De vriendschap (winnaar AKO Literatuurprijs), I.M. (winnaar Trouw Publieksprijs), Geheel de uwe, Lucifer en Jij zegt het (winnaar Libris Literatuur Prijs). Haar nieuwe essaybundel Voornamelijk vrouwen is een verkenning van haar eigen schrijverschap, waarin ze al haar literaire thema’s laat terugkomen.

Basje Boer is schrijver en filmessayist. Ze schreef vier boeken, waaronder twee romans en de essaybundel Pose – Over hoe we kijken en wie we spelen (Nijgh & Van Ditmar, 2022), die werd genomineerd voor de Jan Hanlo Essayprijs 2023. Boer schrijft met regelmaat over film en (pop)cultuur voor o.a. De Groene Amsterdammer en de Volkskrant. Daarnaast zit ze in de redactie van de Filmkrant.

Janne Schra is schilder en singer-songwriter. Tot 2009 schreef en zong ze bij de band Room Eleven, met wie ze twee albums opnam: Six White Russians & a Pink Pussycat (2006) en Mmm…Gumbo? (2008). In 2011 bracht Schra haar eerste solo-album uit: India Lima Oscar Victor Echo You. Naast Engels- en Nederlandstalige solo-albums bracht ze de afgelopen jaren werk uit met haar band De Vogels en artiesten als Kraak & Smaak en De Staat. In 2022 won ze de Edison Jazz met De Vogels. Haar laatste album is The Heart is Asymmetrical (2023).

Over deze programmareeks
Gerelateerde programma’s
14 11 22
Vierde SPUI25-jubileumlezing
Merlin Sheldrake over verweven leven, de verborgen wereld van schimmels

Hoe meer we over schimmels te weten komen, hoe meer we onze ideeën over de wereld en het leven moeten bijstellen, stelt Merlin Sheldrake in Verweven leven. Tijdens de vierde SPUI25-jubileumlezing gidst de Britse bioloog ons langs korstmossen, gist en psychedelica naar het grootste organisme ter wereld en de complexe netwerken van het ‘wood wide web’. Daaropvolgend brengen Ramsey Nasr en Calefax rietkwintet een virtuoze ode in poëzie en muziek aan het kleinste leven.

Datum
Maandag 14 nov 2022 20:00 uur
Locatie
Aula
13 10 22
Annual SPUI25 Lecture
The Role of the Writer – Witness or Commentator?

De veelbekroonde Amerikaanse auteur A.M. Homes onderzoekt in haar SPUI25-lezing de rol van de schrijver in de samenleving. Aan de hand van thema’s uit haar nieuwe boek De openbaring vraagt zij zich af: hoe schrijft een auteur fictie ten tijde van tumultueuze politieke en sociale polarisatie? Na haar lezing wordt A.M. Homes geïnterviewd door Margot Dijkgraaf.

Datum
Donderdag 13 okt 2022 20:00 uur
Locatie
Aula
20 09 19
SPUI25-lezing met Katie Roiphe
Disappointing the Feminists

Op 20 september geeft de Amerikaanse schrijfster Katie Roiphe in de Aula de jaarlijkse SPUI25-lezing. Daarna wordt zij geïnterviewd door schrijfster Niña Weijers.

Datum
Vrijdag 20 sep 2019 20:00 uur
Locatie
Aula