201012_BeeldMoreelCons
© Iris van der Werff
Op weg naar een transparante voedselketen

Moreel consumentisme

Hebben onze keuzes in de supermarkt daadwerkelijk invloed op de wereld om ons heen? Zo ja, hoe komen we dan tot een morele keuze? En waar draait moreel consumentisme eigenlijk om: doen we daadwerkelijk iets goeds voor ‘een ander’ of komt het in wezen neer op een cultivering van onze eigenwaarde?

Tijdens deze avond legt jongerenredactie SPUI25 in Spe productieketens van binnenuit onder een ethische loep. We onderzoeken de trend om middels ‘vertrouwen’ consumenten betere keuzes te laten maken. Waar komt deze overtuiging vandaan en wat vormt hierin de oplossing? Meer specifiek verkennen we een opkomende technologie: blockchain. Blockchain-evangelisten zien in cryptografie de oplossing voor een gebrek vertrouwen tussen verschillende partijen. Zou blockchain soelaas kunnen bieden in de wereld van voedselketens? En zodoende betere consumentenkeuzes kunnen realiseren?

Over de sprekers

Mark Alfano is universitair hoofddocent filosofie aan Macquarie University. Zijn onderzoeksgebied beslaat sociale epistemologie, morele psychologie en digital humanities. Hij publiceerde in verschillende tijdschriften, waaronder Philosophical Quarterly, Mind, Journal of the American Philosophical Association en de British Journal for the History of Philosophy. Zijn meest recente boek was Nietzsche’s Moral Psychology.

Charlotte Linnebank is mede-oprichter en executive director van stichting Questionmark en QM intelligence BV. Questionmark ontwikkelt en publiceert een benchmark waarin supermarktproducten vergeleken worden wat betreft hun impact op gezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Met digitale technologie en data creëert Questionmark een nieuwe vorm van radicale transparantie en voor consumenten makkelijk bruikbare informatie.

Kirsten Coppoolse studeerde kunstgeschiedenis en religiestudies. Zij stuitte op blockchaintechnologie, terwijl ze aan een project werkte om digitale mensenrechten te verbeteren. Vanaf toen dompelde zij zich onder in de Nederlandse blockchainscene, organiseerde meet-ups en ging aan de slag bij een blockchainstart-up. Inmiddels werkt zij als COO bij de The New Fork, waar zij zich inzet voor mondiale voedselintegriteit met behulp van blockchaintechnologie.

Vivian Elion is Impact Officer bij Moyee Coffee. Zij vertaalt impact in land van herkomst naar commercieel gebruik en adviseert het bedrijf op duurzame ontwikkelingen in de industrie. Moyee Coffee wil de gehele koffieketen radicaal op z’n kop zetten en wereldwijde ongelijkheid reduceren. Door hun koffie te branden en verpakken in koffieproducerende landen als Ethiopië en Kenia zorgen ze ervoor dat 50% van de waarde achterblijft bij de lokale economie. Als consument kan je hun impact traceren via het Blockchain-platform dat is opgezet door FairChain.

Gerelateerde programma’s
23 06 21
Onze poreuze grenzen in de digitale revolutie
Waar begin en eindig ik?

Vandaag de dag ontkom je niet aan het bestaan van het internet, ook als je ervoor kiest jezelf er niet te manifesteren. SPUI25 in Spe vraagt zich af wat die alomtegenwoordigheid betekent voor ons zelfbegrip en onze zelfexpressie. Het internet en ik, wie creëert wie?

Datum
Woensdag 23 jun 2021 17:00 – 18:30
Locatie
Online
01 12 21
Onze poreuze grenzen in de digitale revolutie
Het zelf als dashboard

Aan de digitale revolutie is het lastig ontkomen. Hoewel velen van ons een haat-liefdeverhouding hebben met de digitale versies van onszelf, anderen en onze gedeelde leefwereld, lijken die online duplicaties de analoge wereld steeds verder te infiltreren. In het slot van het tweeluik over ‘poreuze grenzen’ verkent SPUI25 in Spe de impact van digitalisering op zelfbegrip, relaties en het idee van het goede leven.

Datum
Woensdag 1 dec 2021 16:00 – 17:30
Locatie
SPUI25
23 09 21
Hannah Arendts analyses herzien
Antisemitisme

Antisemitisme is het eerste deel van Hannah Arendts driedelige studie naar de filosofische oorsprong van het totalitarisme. Naar aanleiding van de eerste Nederlandse vertaling van deze klassieke analyse buigen wij ons over Arendts studie naar antisemitisme, onderzoeken we haar begrippenapparaat, en bekijken welke (politieke) inzet dit werk heeft gehad en hoe het tot onze eigen tijd spreekt.

Datum
Donderdag 23 sep 2021 20:00 – 21:30
Locatie
Aula