201012_BeeldMoreelCons
© Iris van der Werff
Op weg naar een transparante voedselketen

Moreel consumentisme

Hebben onze keuzes in de supermarkt daadwerkelijk invloed op de wereld om ons heen? Zo ja, hoe komen we dan tot een morele keuze? En waar draait moreel consumentisme eigenlijk om: doen we daadwerkelijk iets goeds voor ‘een ander’ of komt het in wezen neer op een cultivering van onze eigenwaarde?

Tijdens deze avond legt jongerenredactie SPUI25 in Spe productieketens van binnenuit onder een ethische loep. We onderzoeken de trend om middels ‘vertrouwen’ consumenten betere keuzes te laten maken. Waar komt deze overtuiging vandaan en wat vormt hierin de oplossing? Meer specifiek verkennen we een opkomende technologie: blockchain. Blockchain-evangelisten zien in cryptografie de oplossing voor een gebrek vertrouwen tussen verschillende partijen. Zou blockchain soelaas kunnen bieden in de wereld van voedselketens? En zodoende betere consumentenkeuzes kunnen realiseren?

Over de sprekers

Mark Alfano is universitair hoofddocent filosofie aan Macquarie University. Zijn onderzoeksgebied beslaat sociale epistemologie, morele psychologie en digital humanities. Hij publiceerde in verschillende tijdschriften, waaronder Philosophical Quarterly, Mind, Journal of the American Philosophical Association en de British Journal for the History of Philosophy. Zijn meest recente boek was Nietzsche’s Moral Psychology.

Charlotte Linnebank is mede-oprichter en executive director van stichting Questionmark en QM intelligence BV. Questionmark ontwikkelt en publiceert een benchmark waarin supermarktproducten vergeleken worden wat betreft hun impact op gezondheid, milieu, mensenrechten en dierenwelzijn. Met digitale technologie en data creëert Questionmark een nieuwe vorm van radicale transparantie en voor consumenten makkelijk bruikbare informatie.

Kirsten Coppoolse studeerde kunstgeschiedenis en religiestudies. Zij stuitte op blockchaintechnologie, terwijl ze aan een project werkte om digitale mensenrechten te verbeteren. Vanaf toen dompelde zij zich onder in de Nederlandse blockchainscene, organiseerde meet-ups en ging aan de slag bij een blockchainstart-up. Inmiddels werkt zij als COO bij de The New Fork, waar zij zich inzet voor mondiale voedselintegriteit met behulp van blockchaintechnologie.

Vivian Elion is Impact Officer bij Moyee Coffee. Zij vertaalt impact in land van herkomst naar commercieel gebruik en adviseert het bedrijf op duurzame ontwikkelingen in de industrie. Moyee Coffee wil de gehele koffieketen radicaal op z’n kop zetten en wereldwijde ongelijkheid reduceren. Door hun koffie te branden en verpakken in koffieproducerende landen als Ethiopië en Kenia zorgen ze ervoor dat 50% van de waarde achterblijft bij de lokale economie. Als consument kan je hun impact traceren via het Blockchain-platform dat is opgezet door FairChain.

Gerelateerde programma’s
24 11 20
De ontmenselijking van daklozen en drugsgebruikers

Dakloze mensen en drugsgebruikers worden in het dagelijks leven vaak ontmenselijkt. Ze worden genegeerd of krijgen te horen dat zij hun situatie of verslaving hebben ‘verdiend’. De negatieve effecten hiervan zijn immens. Jongerenredactie SPUI25 in Spe onderzoekt (onbewuste) patronen van ontmenselijking en hoe deze te transformeren.

Datum
Dinsdag 24 nov 2020 20:00 – 21:00
Locatie
Online
15 12 20
Tussen commodificatie en ‘common’-ificatie
Wonen in de stad

De Gemeente Amsterdam is een aantal jaar geleden een beleidsweg ingeslagen om meer wooncoöperaties te steunen. Waar deze woonvorm in omringende landen als Duitsland met succes is gematerialiseerd, lijkt dat hier nog een ander verhaal. Lang niet iedereen kan op eigen kracht een kavel bemachtigen; zijn de ‘commons’ wel van iedereen?

Datum
Dinsdag 15 dec 2020 20:00 – 21:00
Locatie
Online
25 02 21
Roofkunst in Nederland
Sporen van kolonialisme

Roofkunst is een belangrijk vraagstuk waar de afgelopen decennia (inter)nationaal steeds meer aandacht naar uitgaat. In Nederland adviseerde een onafhankelijke adviescommissie vorig jaar minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de staat van roofkunst in Nederland. Hoe nu verder?

Datum
Donderdag 25 feb 2021 20:00 – 21:30
Locatie
Online