© still Maagdenhuisfilm (1969)
Over het leven van Guus Belinfante

In plaats van woede

Auteur Geke van der Wal schetst in In plaats van woede het leven van jurist en oud-rector Guus Belinfante. Tijdens deze boekpresentatie gaat Van der Wal in gesprek over de Maagdenhuisbezetting van 1969 en de gevolgen hiervan op de rest van Belinfantes leven.

Guus Belinfante (1911-2000) was een vooruitstrevend jurist en een begaafd docent, populair bij zijn studenten op de Universiteit van Amsterdam. Toen hij in het protestjaar 1968 rector magnificus werd, waren de verwachtingen dan ook hooggespannen. Maar Belinfante bleek niet opgewassen tegen de rebellie die de universiteit overspoelde. De studenten bestempelden hem tot vijand, zeker na de Maagdenhuisbezetting van 1969. De gevolgen voor Belinfante waren ingrijpend. Diep weggestopte oorlogsherinneringen kwamen los. Hij zakte weg in een depressie en verliet de universiteit. Pas tien jaar later keerde Belinfante terug in het publieke leven met een belangrijke studie over de naoorlogse berechting van collaborateurs. In dit programma vertelt Geke van der Wal over het leven van een man die opgroeide in een Joods gezin in Den Haag, wiens wereld steen voor steen afbrokkelde in de oorlogsjaren. De in de oorlog ervaren rechteloosheid zou bepalend worden voor zijn denken, maar over de oorlog zelf zweeg hij.

Over de sprekers

Geke van der Wal is journalist. Ze werkte voor de Volkskrant en De Groene Amsterdammer. Tot 2014 was ze directeur van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. In 2016 verscheen bij Atlas Contact haar biografie over uitgever Rob van Gennep.

Judith Belinfante, de oudste dochter van Guus Belinfante, is historica. Ze was directeur van het Joods Historisch Museum tot 1998, Tweede Kamerlid voor de PvdA tot 2002, en directeur Erfgoed van de Bijzondere Collecties van de UvA-Universiteitsbibliotheek van 2003-2008. Zij vervulde vele nevenfuncties op het snijvlak van cultuur en maatschappij.

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht. Tevens was hij voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde Canon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis.

Peter-Paul Verbeek is rector magnificus en lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Verbeek hoogleraar Filosofie en Ethiek van Wetenschap en Technologie in een Veranderende Wereld aan de UvA. Rode draad in het onderzoek en werk van Peter-Paul Verbeek is de relatie tussen mens en technologie, bekeken vanuit ethisch oogpunt. Tot oktober 2022 was hij universiteitshoogleraar Filosofie van Mens en Techniek bij de afdeling Filosofie en wetenschappelijk mededirecteur van het DesignLab aan de Universiteit Twente, en honorair hoogleraar Techno-Anthropologie aan de Universiteit Aalborg, Denemarken.

Paul Brill (moderator) is buitenland-commentator. Zijn journalistieke loopbaan speelde zich vooral af bij  De Groene Amsterdammer  en de Volkskrant. Voor laatstgenoemde krant was hij onder meer correspondent in de Verenigde Staten en adjunct-hoofdredacteur. Tot zijn boekpublicaties behoren Amerika van A tot Z (samen met Janny Groen) en 1600 Pennsylvania Avenue.

Gerelateerde programma’s
22 06 23
Character assassination and antiliberalism in (pre-)Revolutionary France
Tyranny and Terror

Character assassination and antiliberalism often go hand in hand. Two distinguished British historians will speak about character assassination and antiliberal elements in the 1800s. While Enlightenment ideals led to a surge of liberalism and sparked the birth of Europe’s first liberal democracies, these developments also triggered strong counter reactions.

Datum
Donderdag 22 jun 2023 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
16 12 22
Het leven van een prins in ballingschap
Bernhards oorlog

Bernhards oorlog gaat over het wonderlijke en niet zelden spectaculaire leven van de Prins der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Biograaf Dik van der Meulen gaat deze avond in gesprek over Bernhard als een complexe figuur, die opportunisme paarde aan doodsverachting; een man die egocentrisch was en tegelijk loyaal aan zijn vrienden – hoewel niet altijd aan zijn eigen echtgenote Juliana, de toekomstige koningin.

Datum
Vrijdag 16 dec 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
28 11 22
Over het muzikale talent van de alledaagse luisteraar
Groots luisteren

Ben jij muzikaal? De meeste mensen zijn wat betreft die vaardigheid nogal kritisch op zichzelf. Maar de leden van de muziekcognitiegroep van de Universiteit van Amsterdam zouden je hier waarschijnlijk tegenspreken: de alledaagse luisteraar heeft vaak onvermoede muzikale vaardigheden.

Datum
Maandag 28 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25