20200122_onderwijscrisis
Photo by bantersnaps on Unsplash

Het dalende leesniveau & de onderwijscrisis

Uit de PISA-meting, een driejaarlijks vergelijkend onderzoek onder 60.000 leerlingen uit 77 landen, kwamen verontrustende conclusies. Een kwart van de tieners in Nederland is onvoldoende geletterd en de kloof tussen leerlingen uit verschillende opleidingsniveaus wordt groter en groter. In hoeverre hangt dit samen met de crisis in het onderwijs?

De leesvaardigheid in Nederland is tussen 2015 en 2018 significant gedaald, tot onder het gemiddelde van de vijftien EU-landen. De meest voor de hand liggende oplossing lijkt om een leesoffensief te starten, op te roepen tot meer voorlezen en kinderen al van jongs af aan in aanraking te laten komen met boeken. Maar zou de oplossing niet vooral bij beter (taal)onderwijs moeten liggen? In dit programma kijken we met experts naar deze zorgwekkende ontwikkeling, en denken we na over oplossingen en over hoe we het leesplezier weer terug kunnen krijgen in het onderwijs. Maite Karssenberg draagt een column voor. Moderatie: Diederik Burgersdijk.

Over de sprekers

Rosa van Gool is Martin van Amerongen-fellow bij De Groene Amsterdammer. Rosa studeerde klassieke talen aan de universiteiten van Amsterdam, Durham en Leiden. Ze liep stage bij onderzoeksplatform Investico en was redacteur bij deFusie. Sinds haar afstuderen is ze webredacteur voor De Gids en publiceerde ze artikelen in verschillende media.

Michelle van Dijk is leraar Nederlands op een havo-/vwo-school waar hard wordt gewerkt aan de basistaalvaardigheid. Verder is zij altijd bezig haar vak en de literatuur toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor iedereen; onlangs verscheen haar hertaling van Couperus Van oude mensen, de dingen die voorbijgaan. Zij is ook actief voor VO in actie. Deze actiegroep probeert ook de (kwalitatieve) tekorten in het voortgezet onderwijs beter inzichtelijk te maken en duidelijk te maken dat er echt iets moet gebeuren.

Maite Karssenberg is schrijfster en historica. Ze werkt momenteel aan een biografie over het leven en werk van vrijdenkster en publiciste Geertruida Kapteyn-Muysken (1855-1920). Daarnaast schrijft ze voor diverse tijdschriften en is ze redacteur bij De Nederlandse Boekengids. Begin 2018 verscheen haar eerste boek: Snijpunt Isfahan.

Diederik Burgersdijk (moderator) is classicus en schrijver. Als docent is hij verbonden aan het Cartesius Lyceum en geeft literatuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn meest recente geredigeerde boek is Imagining Emperors in the Fourth Century AD; in maart 2018 verscheen zijn De Sluipwesp en de Leliën (Athenaeum, Polak & Van Gennep).

Gerelateerde programma’s
16 11 20
Smart Education
Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

De rol van ‘computational thinking’ in het onderwijs is de afgelopen jaren groeiende. Een specifieke computertechnologie wint momenteel terrein: kunstmatige intelligentie. Wat betekent deze verschuiving voor leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs? Wat moeten zij weten van KI, welke vaardigheden hebben zij nodig en hoe pakken we dit didactisch aan?

Datum
Maandag 16 nov 2020 20:00 uur
Locatie
Online
30 10 19
De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs
Thuis in taal

De overheid besloot in 2004 om het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les krijgen in de eigen taal. Nu, 15 jaar later, bespreken we de impact van dit besluit op de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van migrantenkinderen.

Datum
Woensdag 30 okt 2019 20:00 uur
Locatie
SPUI25