191030_meertaligheid.jpg
© Stichting Platform Sociale Binding
De meerwaarde van meertaligheid in het onderwijs

Thuis in taal

De overheid besloot in 2004 om het onderwijs in allochtone levende talen (OALT) af te schaffen. In plaats daarvan kwamen er weekendscholen waar kinderen les krijgen in de eigen taal. Nu, 15 jaar later, bespreken we de impact van dit besluit op de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van migrantenkinderen.

Meertaligheid zou een groot goed moeten zijn. Iemand die zijn of haar talen spreekt, heeft vaak een streepje voor. Toch besloot het kabinet Balkenende-II in 2004 tot beëindiging van het onderwijs in allochtone levende talen (OALT). Een belangrijk argument voor afschaffing was dat meer aandacht voor de Nederlandse taal de taalontwikkeling van migrantenkinderen zou stimuleren. Het is echter de vraag wat die afschaffing heeft opgeleverd voor de taalvaardigheid en onderwijsprestaties van deze kinderen. Hoewel veranderingen in de demografie meertaligheid hebben vergroot, ontbreekt het het reguliere onderwijs aan mogelijkheden om daar iets mee te doen. De vraag hoe om te gaan met meertaligheid, blijft dan ook overeind. In de huidige situatie zijn de migrantengemeenschappen zelf verantwoordelijk gemaakt voor onderwijs in de eigen taal, waarbij bepaalde ongemakken kunnen ontstaan.

Tijdens dit programma reflecteren we op wat de rol en verantwoordelijkheid van landelijke en plaatselijke overheid zijn als het gaat om een visie op taalvaardigheid in het onderwijs en daarbuiten.

Over de sprekers

Zeki Arslan is onderwijsdeskundige op het terrein van kansen(on)gelijkheid en voorzitter van het Platform Sociale Binding.

Folkert Kuiken is bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Erik Visser is afgestudeerd aan de duale master Nederlands als tweede taal en meertaligheid met een scriptie over organisatie, omvang en inhoud van het thuistaalonderwijs in Amsterdam.

Peter Zwaga is strategisch communicatieadviseur en coördinator van het Platform Sociale Binding.

Gerelateerde programma’s
16 11 20
Smart Education
Kunstmatige intelligentie in het onderwijs

De rol van ‘computational thinking’ in het onderwijs is de afgelopen jaren groeiende. Een specifieke computertechnologie wint momenteel terrein: kunstmatige intelligentie. Wat betekent deze verschuiving voor leerlingen in het primair en voorgezet onderwijs? Wat moeten zij weten van KI, welke vaardigheden hebben zij nodig en hoe pakken we dit didactisch aan?

Datum
Maandag 16 nov 2020 20:00 – 21:00
Locatie
Online
30 09 20
Een andere universiteit is noodzakelijk en mogelijk

De universiteit verkeert in een ernstige crisis. Er is een grote toestroom van studenten, onderwijs en onderzoek worden uiteen getrokken, er is al bijna twintig jaar te weinig geld om aan haar maatschappelijke opdracht te voldoen en er is sprake van een extreme hiërarchie. Hoe kunnen we de universiteit weer herstellen tot de prachtige en belangrijke institutie die zij zou moeten zijn?

Datum
Woensdag 30 sep 2020 20:00 – 21:30
Locatie
Online
02 04 21
Het beste filosofieboek van het afgelopen jaar
De Socratesbeker 2021

Het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek, wie schreef dat het afgelopen jaar? Aan het begin van de Maand van de Filosofie horen wij welk werk met de Socratesbeker 2021 wordt bekroond.

Datum
Vrijdag 2 apr 2021 17:00 – 18:30
Locatie
Online