Over diagnostisering en (de)stigmatisering

Een plek voor de psyche

Met welke woorden beschrijven wij psychische problematiek, welke plek is er voor haar ingeruimd in onze samenleving? Wat zijn de gevolgen van spreken in ‘normaal’ en ‘verward’, toenemende diagnostisering en stigmatisering?

Mensen met een psychische aandoening behoren tot de meest gestigmatiseerde groepen in de maatschappij, wat vergaande gevolgen kan hebben voor hun gezondheid en kwaliteit van leven. Welke maatschappelijke discoursen en praktijken liggen hieraan ten grondslag? Die vraag onderzoeken wij deze avond vanuit de wetenschap, zorgpraktijk, kunsten en ervaring. Ook leren we met Stichting Samen Sterk zonder Stigma over de betekenis van (zelf)stigmatisering en overdenken we hoe een toekomst zonder stigma eruit zou zien. Via poëzie en spoken word krijgen we een indruk van leven met psychische aandoeningen.

Over de sprekers

Karlijn Roex is socioloog en schrijver op het gebied van risico-narratieven. Ze is voormalig onderzoeker van het Max Planck instituut in Keulen en alumnus van de University of Oxford. Het afgelopen jaar mengde zij zich als spreker en publicist in het ‘verwarde personen’-debat; van haar hand verscheen onder meer In verwarde staat (Uitgeverij Lontano). Zij zet zich als activist en doendenker in voor een samenleving die geen enkel vreedzaam persoon meer opsluit, om welke reden dan ook, en die waardige ruimte biedt aan mensen die anders-zijn.

Luca Koppen is afgestudeerd medisch antropologe. Sinds twee jaar is zij werkzaam bij Stichting Samen Sterk zonder Stigma. Hier zet zij zich als projectmanager met veel passie in voor destigmatisering van psychische aandoeningen, specifiek in de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Frederike Kossmann is antropologe en dichter. Afgelopen zomer kwam haar dichtbundel Super spontaan en totaal niet ongemakkelijk uit. Ze gebruikt haar poëzie om praten over de kronkels in je hoofd handen en voeten te geven. Dit doet ze eveneens in haar werk bij het project Alles Goed, om het taboe op depressie te verminderen. Ze is tevens ambassadeur bij Samen Sterk zonder Stigma.

Hilde Geurts is hoogleraar klinische neuropsychologie en bijzonder hoogleraar autisme gedurende de levensloop, aan de programmagroep Brein & Cognitie, afdeling psychologie van de Universiteit van Amsterdam. Ze is ook werkzaam bij het Dr. Leo Kannerhuis, een TOP GGZ instelling voor specialistische autisme-zorg. Als hoofd van de onderzoeksgroep d’Arc (Dutch Autism and ADHD research group) doet ze onder andere onderzoek naar veroudering, kwaliteit van leven, cognitieve functies (zoals executieve functies, aandacht en geheugen) en interventies voor kinderen en volwassenen met een diagnose autisme en/of ADHD.

Jetske Brouwer (moderator) is programmamaker bij SPUI25 en freelance redacteur, onder meer voor de Nederlandse Boekengids en De Groene Amsterdammer.

Gerelateerde programma’s
26 09 24
The effectiveness of psychoanalysis today

What is the place of psychoanalysis in facing human suffering, in the context of the current discontents in civilization? More than a century after its invention by Freud, an attempt was made to return to Lacan’s formula that defines psychoanalysis as a therapy unlike any other.

Datum
Donderdag 26 sep 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
09 04 24
Rampen in Nederland: een geschiedenis

Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk aan de Watersnoodramp (1953), de Bijlmerramp (1992) of de vuurwerkramp van Enschede (2000). In haar nieuwste boek, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland, onderzoekt Lotte Jensen hoe mensen door de eeuwen heen op rampen hebben gereageerd. Waar putten ze hoop uit, waar vechten ze tegen? En hoe hebben rampen de Nederlandse samenleving veranderd?

Datum
Dinsdag 9 apr 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
16 03 24
Boekenweekevenement 2024: Bij ons in de familie

Met dit feestelijke programma trappen we traditiegetrouw de Boekenweek af. Dit jaar wordt de gehele familie Chabot geïnterviewd over het boekenweekthema ‘Bij ons in de familie’.

Koop hier je kaarten.

Datum
Zaterdag 16 mrt 2024 14:00 uur