© Ape to Zebra

De toekomst en de radicale potentie van liefde

Hoe staat het met de liefde in de laat-kapitalistische samenleving? Kan liefde een revolutie in gang zetten? Deze avond onderzoeken we de toekomst en radicale potentie van liefde.

Hoe ontmoeten en verlaten we elkaar in de liefde? Welke ontwikkelingen zijn nog te verwachten in het licht van de groeiende technologisering en robotisering van de samenleving? En welke rol zou ethiek in deze toekomst kunnen spelen? Deze avond buigen we ons over deze vraagstukken, die raken aan dagelijkse praktijken en utopische voorstellingen van liefde. Zo onderzoeken de sprekers hoe liefde een alternatieve politiek van samenzijn kan realiseren voorbij het hyper-individualisme en bezitsdenken, en hoe liefde een bron zou kunnen zijn van zowel kracht als kwetsbaarheid buiten de romantische koppelrelatie. Kan liefde een revolutie in gang zetten?

Over de sprekers

Roanne van Voorst is cultureel antropoloog en futurist, en werkt als docent bij de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar wat ze ‘duurzame menselijkheid’ noemt: wat houdt ons menselijk, in tijden van digitalisering, robotificering en online polarisatie?

Lotte Spreeuwenberg is filosoof bij het Centrum voor Ethiek aan de Universiteit Antwerpen. Als schrijver en spreker maakt ze filosofische theorieën en concepten inzichtelijk en toegankelijk voor een breed publiek, bijvoorbeeld met haar boek Liefde en Revolutie en podcast Kluwen.

Katrien De Graeve is hoofddocent in de genderstudies aan de Universiteit Gent, verbonden aan het Onderzoekscentrum voor Cultuur en Gender. Ze doet onderzoek naar sociale ongelijkheden in het intieme leven, en leidt nu een onderzoeksproject naar de seksualiteit van 50+ vrouwen.

Rahil Roodsaz is cultureel antropoloog en universitair docent bij de Interdisciplinaire Sociale Wetenschap en de afdeling Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar de diversificatie en paradoxale aspecten van romantische relaties in de laatmoderne samenleving.

Lieke Knijnenburg (moderator) werkt als webredacteur bij De Groene Amsterdammer en schrijft met een filosofische blik over ongelijkheid, macht en verzet.

Gerelateerde programma’s
30 03 23
Hoe een generatie God inruilde voor het ware socialisme
Kind van Maria en Mao

In Kind van Maria en Mao vertelt Jos Palm het grotere verhaal over de breuk in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen God verdween uit Nederland. Een hele generatie zette God aan de kant voor socialistische idealen. Wim Berkelaar en Laura Stek praten met Jos Palm over roomse en christelijke jongeren die hun barmhartige energie gingen richten op de arbeidersklasse en onderdrukten elders in de wereld. Nelleke Noordervliet draagt een column voor.

Datum
Donderdag 30 mrt 2023 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
02 11 22
Herverteld door Sandra Langereis en voorgedragen voor Jorn Heijdenrijk
Erasmus’ Lof der zotheid

Fleur Speet gaat in gesprek met Sandra Langereis, biograaf van Erasmus, over haar nieuwe boek Erasmus ‘Lof der zotheid’ en Jorn Heijdenrijk draagt voor.

Datum
Woensdag 2 nov 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Agnietenkapel
25 10 22
Over de (on)zin van economische groei.
Groene groei?

Zowel de corona- als de klimaatcrisis heeft de roep om consuminderen versterkt en economische groei in een kwaad daglicht gezet. In haar boek Groene Groei onderzoekt Barbara Baarsma hoe wenselijk dat is en gaat hierover in gesprek met Paul Smeets.

Datum
Dinsdag 25 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25