Van de Klassieke Oudheid tot nu

De politieke biografie

Het is opmerkelijk wat voor sterke positie de biografie, nog veel meer dan de roman, in de literatuur van de klassieke oudheid innam. Levens van exemplarische persoonlijkheden van allerlei slag (politici, generaal, filosofen, etcetera) werden aan de lopende band geschreven.

Het was Cornelius Nepos die dit genre in de Latijnse literatuur introduceerde. Daarbij was hij zich bewust van de vooroordelen die eraan kleefden: het was oppervlakkig in vergelijking met geschiedschrijving, het was privé en soms simpelweg oninteressant. Dat zijn bezwaren die ook vandaag nog vaak worden geuit. En hoever mag een biograaf gaan in het inleven in zijn onderwerp, een gestorven of levende persoon, en het aanvullen waar informatie ontbreekt? In dit programma naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van Macht en Moraal van Cornelius Nepos, gaan biografen van vandaag in dialoog met de grondleggers in de oudheid.

Over de sprekers

Diederik Burgersdijk is docent aan de Universiteit Utrecht, gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Richard Haasen is docent Klassieke Talen aan het Barlaeus Gymnasium en vertaalde de biografieën van Cornelius Nepos uit het Latijn.

Remieg Aerts is hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Al jaren speelt hij een grote rol in het onderzoek naar de politieke cultuur van het moderne Nederland. Van zijn hand verscheen het alom geprezen en bekroonde Thorbecke wil het. Biografie van een staatsman.

Jaap Cohen is historicus en schrijver. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. Hij promoveerde cum laude op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

Met een column van: Maite Karssenberg, schrijver, historica en redacteur. Ze werkt momenteel aan een biografie over het leven en werk van vrijdenkster en publiciste  Geertruida Kapteyn-Muysken (1855-1920).

Moderatie: Emilia Menkveld

Gerelateerde programma’s
07 12 20
Opbouwende kritiek of onverschilligheid?
Antiek en modern cyn(ic)isme

Nu Ilja Leonard Pfeijffer en Arnon Grunberg zich welwillende en begripvolle medeburgers betonen, en niemand nog Hermans of Reve leest, rijst de vraag of er in onze polariserende wereld nog wel plaats voor cynisme is. Bestaat er zoiets als opbouwend cynisme? Op zoek naar een antwoord op deze vragen, verkennen we de betekenis en de ontwikkeling van het begrip vanaf de klassieke oudheid.

Datum
Maandag 7 dec 2020 17:00 – 18:30
Locatie
Online
21 10 20
Vrouwelijke dichters uit de klassieke oudheid
Van Sapfo tot Sulpicia

Sapfo van Lesbos was de vroegste en beroemdste vrouwelijke dichter uit de oudheid. Zij creëerde het genre van de lyrische poëzie. Na Sapfo waren meerdere vrouwelijke dichters actief als literaire vernieuwers. Anyte uit Arcadië verhief het landschap met boeren en herders tot literair thema. Erinna dichtte het eerste epos waarin de heldenrol was weggelegd voor gewone mensen.

Datum
Woensdag 21 okt 2020 17:00 – 18:30
Locatie
Online