20201021_sapfo-tot-sulpicia
Photo by Ingmar on Unsplash
Vrouwelijke dichters uit de klassieke oudheid

Van Sapfo tot Sulpicia

Sapfo van Lesbos was de vroegste en beroemdste vrouwelijke dichter uit de oudheid. Zij creëerde het genre van de lyrische poëzie. Na Sapfo waren meerdere vrouwelijke dichters actief als literaire vernieuwers. Anyte uit Arcadië verhief het landschap met boeren en herders tot literair thema. Erinna dichtte het eerste epos waarin de heldenrol was weggelegd voor gewone mensen.

In Ik verlang en sta in brand verzamelde en vertaalde Mieke de Vos de overgebleven poëzie van vrouwen uit de oudheid, van Sapfo uit de zesde eeuw v.Chr. tot de Romeinse Sulpicia uit de eerste eeuw v.Chr. Hun werk plaatste De Vos in de context van de antieke samenleving.  Daar gold de ongeschreven regel dat vrouwen buitenshuis niet van zich mochten laten horen, en eigenlijk ook geen literair werk mochten schrijven. Toch werd het werk van vrouwen veel gelezen en nagevolgd door mannelijke auteurs. Sapfo en andere vrouwelijke dichters schreven over universele thema’s als liefde en dood, maar ze werden gewaardeerd als representanten van de vrouwelijke stem. In een tweegesprek gaan Jacqueline Klooster en Mieke de Vos in op wat deze dichters uniek maakt en waarom ze nog steeds worden gelezen. Hester Knibbe verzorgt een poëtisch intermezzo.

Over de sprekers

Mieke de Vos is historicus. Zij promoveerde op de literaire receptie van Griekse dichteressen in de Griekse en Romeinse oudheid (2012) en vertaalde Sapfo, Propertius, Theocritus en andere Hellenistische dichters. Ze publiceerde onder meer in Hollands Maandblad, de Nederlandse Boekengids en Armada.

Jacqueline Klooster is universitair docent Griekse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van haar hand verscheen onder meer het Elementaire Deeltje Klassieke literatuur (2017, Amsterdam University Press).

Hester Knibbe debuteerde in 1982 met de bundel Tussen gebaren en woorden. Nadien publiceerde zij nog een tiental bundels. Haar werk is bekroond met de Anna Blamanprijs, de Herman Gorterprijs en de A. Roland Holstprijs. In 2015 ontving zij voor haar bundel Archaïsch de dieren de VSB-Poëzieprijs. In 2015 en 2016 was ze stadsdichter van Rotterdam. Eind februari 2020 verscheen haar nieuwe bundel Inzake dit huis.

Diederik Burgersdijk (moderator) doceert Latijn en Oude geschiedenis aan University College Utrecht en het Cartesius Lyceum Amsterdam. Hij schreef diverse boeken bij Athenaeum, Polak en Van Gennep, waaronder recentelijk Cornelius Nepos. Macht en moraal.

Gerelateerde programma’s
11 09 20
Van de Klassieke Oudheid tot nu
De politieke biografie

Het is opmerkelijk wat voor sterke positie de biografie, nog veel meer dan de roman, in de literatuur van de klassieke oudheid innam. Levens van exemplarische persoonlijkheden van allerlei slag (politici, generaal, filosofen, etcetera) werden aan de lopende band geschreven.

Datum
Vrijdag 11 sep 2020 17:30 – 19:00
Locatie
Online