De oudheid door de ogen van vrouwen

‘Revolutie’ luidt het thema van de Week van de Klassieken dit jaar. Tijdens deze avond over de oudheid door de ogen van vrouwen gaan Jacqueline Klooster, Patricia Kret en Lien Foubert in gesprek met Diederik Burgersdijk over de nieuwe stroming romans over de Klassieke Oudheid waarin de rol van de vrouw wordt belicht. Hoe werd de vrouw in de klassieke werken en het museum neergezet, en wat voor veranderingen kunnen we momenteel waarnemen? Wat voor perspectieven biedt dit voor de toekomst?

De roep om een meer diverse benadering van de oudheid klinkt steeds luider. Er vinden momenteel in onderzoek en kunsten weliswaar kleine revoluties plaats op dit gebied, maar een grote doorbraak moet nog komen. In een oudheid die gedomineerd wordt door belangrijke magistraten, oorlogen en politieke omwentelingen, wordt de positie van de vrouw en het vrouwelijk perspectief echter wel steeds zichtbaarder: niet alleen is er meer interesse voor de vrouwen van toen, ook verandert ons idee over wie ze waren en wat ze deden. In dit programma, gemodereerd door Diederik Burgersdijk, geeft Jacqueline Klooster een analyse van de enorme hausse aan mythologische hervertellingen in romanvorm vanuit een vrouwelijk perspectief. Patricia Kret vertelt over haar onderzoek naar antieke vrouwen en magie, en hun terugkeer in de sociale media en popcultuur. Lien Foubert bespreekt de mogelijkheden van vrouwen om te reizen in het Romeinse Rijk en hoe dit hun reputatie – toen en nu – heeft bepaald.

Over de sprekers

Patricia Kret is promovendus aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar het gebruik van Romeinse en vroegchristelijke amuletten. Voor Faces of Science schrijft ze over de receptie van antieke magie.

Jacqueline Klooster is universitair docent Griekse Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Onlangs ontving zij de Lirabeurs voor een boek over de recente hausse aan herschrijvingen van klassieke mythen vanuit een vrouwelijk perspectief.

Lien Foubert is universitair docent Oude Geschiedenis aan de Radboud Universiteit. Ze is auteur van het boek Agrippina. Keizerin van Rome (Davidsfonds, 2009) en schrijft nu aan een boek over vrouwen en de samenleving in beweging van de Romeinse oudheid.

Diederik Burgersdijk (moderator) doceert Latijn en Oude Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij is als gastonderzoeker verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en aan het Radboud Institute for Culture and History (RICH) te Nijmegen. Bij Athenaeum, Polak & Van Gennep verschenen zijn boeken De Macht van de Traditie. Het keizerschap van Augustus en Constantijn (2016) en De Sluipwesp en de Leliën. Geloof en ongeloof in de klassieken (2018) en Gymnasium. Geschiedenis van een eliteschool (2022). In 2020 verscheen zijn eerste vertaling vanuit het Latijn, in samenwerking met Peter Burgersdijk en Richard Haasen: Cornelius Nepos. Macht en moraal, nagelaten werk.

Gerelateerde programma’s
03 10 23
Niet met elkaar, maar ook niet zonder elkaar?
Diversiteit en academische vrijheid

Naar aanleiding van de klokkenluidersmelding van een docent bij sociale wetenschappen onderzocht de zogeheten commissie-Stolker het afgelopen jaar de academische vrijheid aan de UvA. Onlangs bracht de commissie haar conclusies naar buiten: van een angstcultuur is geen sprake. Wel merkte zij op dat academische vrijheid geen gegeven is – vandaar haar tiental aanbevelingen om deze vrijheid te bevorderen. Één daarvan betreft de oproep die vrijheid binnen de universiteit met elkaar te blijven bespreken. Vanavond, op Diversity Day, pakt een breed samengesteld panel deze handschoen op: met elkaar en met het publiek verkent zij de ruimte van ‘organised skepticism’ die de universiteit beoogt te zijn.

Datum
Dinsdag 3 okt 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25
09 04 24
Rampen in Nederland: een geschiedenis

Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk aan de Watersnoodramp (1953), de Bijlmerramp (1992) of de vuurwerkramp van Enschede (2000). In haar nieuwste boek, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland, onderzoekt Lotte Jensen hoe mensen door de eeuwen heen op rampen hebben gereageerd. Waar putten ze hoop uit, waar vechten ze tegen? En hoe hebben rampen de Nederlandse samenleving veranderd?

Datum
Dinsdag 9 apr 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
10 11 23
Op zoek naar je ambivalente familiegeschiedenis

Op de boekenmarkt doen familieverhalen het onverminderd goed: het persoonlijke verslag als prisma voor grote geschiedenis blijft een pakkend genre. Familiegeschiedenissen gaan altijd over sluimerende geheimen, morele dilemma’s en uiteindelijk over de auteur zelf – die de zoektocht onderneemt en die door dit verleden is gevormd. Naar aanleiding van het nieuwe boek van historicus Bas von Benda-Beckmann over zijn vaders familie in Nazi-Duitsland verkennen we de kunst van het optekenen van een ambivalent familieverleden.

Datum
Vrijdag 10 nov 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25