Over het belang van oral history

De mensen en hun verhalen

Omgang met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder verhalen over het verleden. Historica Selma Leydesdorff heeft jarenlang een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van oral history. Naar aanleiding van haar boek Oral History: De mensen en hun verhalen gaat Leydesdorff met verschillende experts in gesprek over een vakgebied dat in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is alleen nog online bij te wonen. 

In 2004 deed Selma Leydesdorff van de vroege ontwikkeling van oral history verslag in De mensen en de woorden. Nu, bijna twee decennia later, maakt zij opnieuw de stand van zaken op. Haar recente inzichten zijn gebaseerd op nieuw onderzoek naar hoe verhalen van getraumatiseerde betrokkenen gangbare beelden over het verleden veranderen. Zij kijkt terug op haar werk op het gebied van de traumatische herinneringen van de vrouwen van Srebrenica en de levensloop van overlevenden van trauma, Sobibor en andere kampen. Ook pleit zij voor een betere coördinatie van het inmiddels omvangrijke en verspreide bronnenmateriaal, en voor een digitale inhaalslag om deze bronnen, die onze kijk op het verleden onvermijdelijk vernieuwen, beter toegankelijk te maken.

Tijdens deze avond, na een welkomstwoord van uitgever Mai Spijkers en een korte introductie van Selma Leydesdorff, ontvangt James Kennedy, als voorzitter van de canoncommissie het eerste exemplaar van Oral History, waarop hij een korte beschouwing geeft. Vervolgens ontvangen Leydesdorffs mede-auteurs Arjan van Hessen (UT), Dienke Hondius (VU) en Fridus Steijlen (KILTV) een exemplaar, waarna de historici Susan Legêne en Karwan Fatah-Black hun licht schijnen over Leydesdorffs inzichten en de door haar gebezigde vorm van geschiedschrijving. Moderatie: Nanci Adler.

 

Over de sprekers

Selma Leydesdorff is historica en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is internationaal bekend als prominent onderzoekster en theorievormer op het gebied van mondelinge geschiedenis, oral history. Deze methode gebruikte ze onder meer voor haar in 2008 verschenen De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht. Tevens was hij voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde Canon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis.

Susan Legêne is historicus en sinds 2008 hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoekspraktijk kent een internationaal vergelijkende benadering van geschiedenis van koloniale en postkoloniale natievorming, burgerschap, en cultuur. Ook richt zij zich op de culturele geschiedenis van migratie; musea, erfgoedstudies en de geschiedwetenschap; geschiedenis en ontwikkelingssamenwerking.

Karwan Fatah-Black is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Fatah-Black is regelmatig in de media om actualiteit rond het koloniale verleden van Nederland te duiden.

Nanci Adler (moderator) is hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen, een leerstoel die is ingesteld door het NIOD, de UvA en de KNAW. Haar huidige onderzoek richt zich op transitional justice, de Goelag, de erfenis van het communisme, oral history en herinnering.

Gerelateerde programma’s
15 05 24
De vrouwen die de Nederlanden vormden
AFGELAST: Moeders des Vaderlands

De geschiedenis van de Nederlanden is niet alleen gevormd door mannen, maar ook door een aantal krachtige en invloedrijke vrouwen. Tot nu toe hebben zij weinig erkenning gekregen voor hun cruciale bijdrage aan de vorming van Nederland en België. Dit verzuim wordt rechtgezet in de nieuwe uitgave Moeders des Vaderlands, die tijdens deze boekpresentatie wordt gelanceerd.

Datum
Woensdag 15 mei 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
23 02 24
Welcome to the New Future of the Tech Industry
Data Is Dead

The future of the tech industry is in infrastructure, not data. This means that those companies that control key infrastructure, like chips and cloud computing, hold sway. Companies like ASML, Microsoft, and Amazon Web Services (AWS), rather than X or Meta, will become the most powerful players. Is it their choices that will influence what our collective futures look like? Do we need to adapt our understanding of power in the tech sector to this new reality?

Datum
Vrijdag 23 feb 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
06 02 24
Feestelijke lancering Madame de Staëlfonds
De literaire salon 2.0

Meer creatief talent op haar podium, met deze ambitie richtte SPUI25 begin 2024 het Madame de Staëlfonds op, genoemd naar de vooruitstrevende Frans-Zwitserse schrijver, essayist en filosoof die invloedrijke literaire salons bestierde in Parijs en het Zwitserse Coppet. Vanmiddag lanceren wij dit fonds tijdens ‘De literaire salon 2.0’. Met bijdragen van: Maarten Asscher, Margot Dijkgraaf, Marita Mathijsen, Peter-Paul Verbeek en Nadia de Vries.

Datum
Dinsdag 6 feb 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25