Over het belang van oral history

De mensen en hun verhalen

Omgang met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder verhalen over het verleden. Historica Selma Leydesdorff heeft jarenlang een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van oral history. Naar aanleiding van haar boek Oral History: De mensen en hun verhalen gaat Leydesdorff met verschillende experts in gesprek over een vakgebied dat in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is alleen nog online bij te wonen. 

In 2004 deed Selma Leydesdorff van de vroege ontwikkeling van oral history verslag in De mensen en de woorden. Nu, bijna twee decennia later, maakt zij opnieuw de stand van zaken op. Haar recente inzichten zijn gebaseerd op nieuw onderzoek naar hoe verhalen van getraumatiseerde betrokkenen gangbare beelden over het verleden veranderen. Zij kijkt terug op haar werk op het gebied van de traumatische herinneringen van de vrouwen van Srebrenica en de levensloop van overlevenden van trauma, Sobibor en andere kampen. Ook pleit zij voor een betere coördinatie van het inmiddels omvangrijke en verspreide bronnenmateriaal, en voor een digitale inhaalslag om deze bronnen, die onze kijk op het verleden onvermijdelijk vernieuwen, beter toegankelijk te maken.

Tijdens deze avond, na een welkomstwoord van uitgever Mai Spijkers en een korte introductie van Selma Leydesdorff, ontvangt James Kennedy, als voorzitter van de canoncommissie het eerste exemplaar van Oral History, waarop hij een korte beschouwing geeft. Vervolgens ontvangen Leydesdorffs mede-auteurs Arjan van Hessen (UT), Dienke Hondius (VU) en Fridus Steijlen (KILTV) een exemplaar, waarna de historici Susan Legêne en Karwan Fatah-Black hun licht schijnen over Leydesdorffs inzichten en de door haar gebezigde vorm van geschiedschrijving. Moderatie: Nanci Adler.

 

Over de sprekers

Selma Leydesdorff is historica en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is internationaal bekend als prominent onderzoekster en theorievormer op het gebied van mondelinge geschiedenis, oral history. Deze methode gebruikte ze onder meer voor haar in 2008 verschenen De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht. Tevens was hij voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde Canon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis.

Susan Legêne is historicus en sinds 2008 hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoekspraktijk kent een internationaal vergelijkende benadering van geschiedenis van koloniale en postkoloniale natievorming, burgerschap, en cultuur. Ook richt zij zich op de culturele geschiedenis van migratie; musea, erfgoedstudies en de geschiedwetenschap; geschiedenis en ontwikkelingssamenwerking.

Karwan Fatah-Black is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Fatah-Black is regelmatig in de media om actualiteit rond het koloniale verleden van Nederland te duiden.

Nanci Adler (moderator) is hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen, een leerstoel die is ingesteld door het NIOD, de UvA en de KNAW. Haar huidige onderzoek richt zich op transitional justice, de Goelag, de erfenis van het communisme, oral history en herinnering.

Gerelateerde programma’s
18 05 22
Van en voor wie is de Nederlandse geschiedenis?

Nationale geschiedenis is volop in discussie, in Nederland en andere landen. Terwijl een canon probeert ankerplaatsen en vensters te bieden, brengt de multiculturele samenleving aanspraken op erkenning en inclusie met zich mee. Tegelijk eisen conservatieven behoud van het traditionele geschiedverhaal. Moet nationale geschiedenis verbinden, confronteren, aanklagen of verzoenen? Van en voor wie is de geschiedenis eigenlijk?

Datum
Woensdag 18 mei 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
17 02 22
De biografie van Willem van Oranje
De zwijger

Omstreeks 1560 was Willem van Oranje de rijkste en meest veelbelovende edelman van de Nederlanden. Nog geen tien jaar later was hij zo goed als alles kwijt: zijn bezit, zijn macht en ook zijn goede reputatie. Wat was er gebeurd?

Datum
Donderdag 17 feb 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
10 03 22
Geschiedenis van een eliteschool
Gymnasium

Het gymnasium bestaat sinds 1876. Hoe komt het dat scholieren veel tijd willen besteden aan dode talen? Wat bepaalt de wonderlijke aantrekkingskracht van die geheimtaal? En waarom wekt die tevens weerzin op?

Datum
Donderdag 10 mrt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
Aula