Over het belang van oral history

De mensen en hun verhalen

Omgang met de eigentijdse geschiedenis is ondenkbaar zonder verhalen over het verleden. Historica Selma Leydesdorff heeft jarenlang een centrale rol gespeeld in de ontwikkeling van oral history. Naar aanleiding van haar boek Oral History: De mensen en hun verhalen gaat Leydesdorff met verschillende experts in gesprek over een vakgebied dat in de afgelopen decennia is uitgegroeid tot een internationaal erkende vorm van geschiedschrijving.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is alleen nog online bij te wonen. 

In 2004 deed Selma Leydesdorff van de vroege ontwikkeling van oral history verslag in De mensen en de woorden. Nu, bijna twee decennia later, maakt zij opnieuw de stand van zaken op. Haar recente inzichten zijn gebaseerd op nieuw onderzoek naar hoe verhalen van getraumatiseerde betrokkenen gangbare beelden over het verleden veranderen. Zij kijkt terug op haar werk op het gebied van de traumatische herinneringen van de vrouwen van Srebrenica en de levensloop van overlevenden van trauma, Sobibor en andere kampen. Ook pleit zij voor een betere coördinatie van het inmiddels omvangrijke en verspreide bronnenmateriaal, en voor een digitale inhaalslag om deze bronnen, die onze kijk op het verleden onvermijdelijk vernieuwen, beter toegankelijk te maken.

Tijdens deze avond, na een welkomstwoord van uitgever Mai Spijkers en een korte introductie van Selma Leydesdorff, ontvangt James Kennedy, als voorzitter van de canoncommissie het eerste exemplaar van Oral History, waarop hij een korte beschouwing geeft. Vervolgens ontvangen Leydesdorffs mede-auteurs Arjan van Hessen (UT), Dienke Hondius (VU) en Fridus Steijlen (KILTV) een exemplaar, waarna de historici Susan Legêne en Karwan Fatah-Black hun licht schijnen over Leydesdorffs inzichten en de door haar gebezigde vorm van geschiedschrijving. Moderatie: Nanci Adler.

 

Over de sprekers

Selma Leydesdorff is historica en emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is internationaal bekend als prominent onderzoekster en theorievormer op het gebied van mondelinge geschiedenis, oral history. Deze methode gebruikte ze onder meer voor haar in 2008 verschenen De leegte achter ons laten. Een geschiedenis van de vrouwen van Srebrenica.

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht en universiteitshoogleraar met een speciale opdracht rond community engaged learning. Tussen 2015 en 2020 was hij decaan van het University College Utrecht. Tevens was hij voorzitter van de commissie die onlangs de vernieuwde Canon van Nederland presenteerde over iconen van de Nederlandse geschiedenis.

Susan Legêne is historicus en sinds 2008 hoogleraar politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Haar onderzoekspraktijk kent een internationaal vergelijkende benadering van geschiedenis van koloniale en postkoloniale natievorming, burgerschap, en cultuur. Ook richt zij zich op de culturele geschiedenis van migratie; musea, erfgoedstudies en de geschiedwetenschap; geschiedenis en ontwikkelingssamenwerking.

Karwan Fatah-Black is universitair docent aan de Universiteit Leiden. Hij is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Recent werkte hij mee aan De Wereldgeschiedenis van Nederland en publiceerde hij boeken over slavernij en koloniaal bestuur. Fatah-Black is regelmatig in de media om actualiteit rond het koloniale verleden van Nederland te duiden.

Nanci Adler (moderator) is hoogleraar Herinnering, geschiedenis en recht in relatie tot regimewisselingen, een leerstoel die is ingesteld door het NIOD, de UvA en de KNAW. Haar huidige onderzoek richt zich op transitional justice, de Goelag, de erfenis van het communisme, oral history en herinnering.

Gerelateerde programma’s
09 09 21
De gloriejaren van een vergeten wereldstad
Antwerpen in de zestiende eeuw

De stad die Antwerpen ooit is geweest, is vandaag de dag haast onherkenbaar. Verwoest door de vlammen en bombardementen van wereldoorlogen is haar geschiedenis goed verstopt achter een façade van herbouwde monumenten. Toch was de havenstad ooit het middelpunt van de wereld. Michael Pye ontsluit in zijn nieuwe boek Antwerpen (De Bezige Bij) de geschiedenis van een volgens hem vergeten wereldstad.

Datum
Donderdag 9 sep 2021 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
27 01 22
Karaktermoord en media in historisch perspectief
Persoonlijke aanvallen van nul tot nu

Karaktermoord is het moedwillig publiekelijk zwartmaken van de reputatie van tegenstanders, vaak met politieke doeleinden. Zulke persoonlijke aanvallen zijn geen typisch hedendaags verschijnsel, maar in feite ouder dan de weg naar Rome. Deze avond plaatsen we karaktermoord in historisch perspectief, maar besteden we ook aandacht aan de Nederlandse actualiteit. 

Datum
Donderdag 27 jan 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
15 06 21
Leven en werk van Fré Dommisse (1900-1971)
Literatuur en psychiatrie

Op 13 juni is het vijftig jaar geleden dat Fré Dommisse overleed. Haar naam zal weinigen nog iets zeggen, want deze Nederlandse schrijver belandde al in de loop van haar leven in de poule van vergetelheid. Dommisses bescheiden oeuvre, dat grotendeels voortkwam uit haar ervaringen als psychiatrisch patiënte, blijft echter overeind. Deze avond onderzoeken onder anderen Catharina Th. Bakker en Léon Hanssen Dommisses nalatenschap.

Datum
Dinsdag 15 jun 2021 17:00 – 18:30
Locatie
Online