Culturele veldslagen

In Culturele veldslagen onderzoekt Gijs van Oenen de filosofische en historische achtergronden van de zogenaamde culture wars, waarin culturele stellingen worden bevraagd en aangevochten met een beroep op identiteit, zelfbegrip en sociale tegenstellingen. Ter gelegenheid van zijn nieuwe boek gaat de filosoof in gesprek over de wisselwerking tussen overtuiging, identiteit en sociale rechtvaardigheid en hoe deze vorm krijgt aan zowel de rechter- als linkerkant van het politieke spectrum.

In zijn nieuwe boek Culturele veldslagen beschrijft Gijs van Oenen hoe de zogenaamde culture wars enerzijds voortvloeien uit vernieuwende ideeën binnen het marxisme over het belang van cultuur, en anderzijds worden aangedreven door radicale inzichten uit de Franse filosofie over taal, waanzin en seksualiteit. Deze inzichten, van met name Derrida en Foucault, hebben in de afgelopen halve eeuw ingrijpende gevolgen gehad voor ons denken en doen in kwesties als multiculturalisme, etniciteit, zwart bewustzijn, postkolonialisme, gender, seksualiteit en heteronormativiteit.

Over de sprekers

Gijs van Oenen is universitair hoofddocent filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Eerder verscheen van zijn hand Overspannen democratie (2018). Daarnaast is hij een van de auteurs van de filosofiemethode Durf te denken!

Karin Amatmoekrim is schrijver en letterkundige. Ze publiceerde zes romans, een bundel korte verhalen en talloze essays. Amatmoekrim is correspondent Verzwegen Geschiedenis bij De Correspondent en vaste columnist van NRC Handelsblad. Op dit moment werkt ze aan de grote geschiedenis van Suriname en rondt ze haar boek In wat voor land leef ik eigenlijk af, de biografie van Anil Ramdas waarop ze in februari 2023 hoopt te promoveren aan Leiden Universiteit.

Ronald van Raak is hoogleraar Erasmiaanse waarden aan de Erasmus Universiteit. Hij doet onderzoek naar de terugkeer van de waardendiscussie in het publieke domein, in het bijzonder op de universiteiten. Daarnaast is hij columnist en recensent. Van 2006 tot 2021 was Van Raak lid van de Tweede Kamer, voor de SP. Recent verschenen van zijn hand Stel een daad. Een kleine geschiedenis van de SP 1972-1999 (2021) en Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen (2020).

Tamar de Waal (moderator) is rechtsfilosoof, universitair docent en directeur van de Amsterdam Honours College of Law aan de Amsterdam Law School (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast is ze voorzitter van Stichting Civic en columnist voor De Groene Amsterdammer. In juni 2021 verscheen haar boek Integration Requirements for Immigrants in Europe (Hart Publishing, Bloomsbury). Voor haar proefschrift Conditional Belonging (2017) won zij in 2019 de tweejaarlijkse VWR-dissertatieprijs voor de beste dissertatie in de rechtsfilosofie in Nederland en België.

Gerelateerde programma’s
05 09 22
Spinoza en de politieke religie

Berust het beeld van Spinoza als voorvechter van de individuele vrijheid en van de democratische staat (Jonathan Israel, etc.) op een vervalsing? Doe je Spinoza meer recht door hem te zien als een denker die scherp laat zien hoe de machtsstaat er goed aan doet een (religieuze) mythe in te zetten om het volk met list en bedrog aan zich te binden? Yoram Stein gaat met Victor Kal in gesprek over zijn boek De list van Spinoza. De grote gelijkschakeling.

Datum
Maandag 5 sep 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
24 11 22
Over haar schrijverschap en de hele mikmak
Dola de Jong

De dag dat Mirjam van Hengel een column las waarin Dola de Jong had geschreven dat ze een nieuw leven begon en dat de hele vroegere mikmak haar geen laars meer kon schelen, wist ze: daar wil ik meer van weten. Wie was deze vrouwelijke auteur? Een avond over het schrijverschap en bewogen leven van Dola de Jong.

Datum
Donderdag 24 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
28 10 22
Een filosofische verkenning
De deugdzame stad van Aboe Nasr Al-Farabi

De deugdzame stad is het hoofdwerk van de middeleeuwse islamitische filosoof Aboe Nasr al-Farabi. In dit boek verkondigt Al-Farabi dat we het hoogste geluk al tijdens het leven kunnen bereiken — en dus niet pas na de dood. Naar aanleiding van de Nederlandse vertaling gaan kenners in gesprek over dit werk en zijn plaats binnen de islamitische filosofie. Daarbij komen onder meer vragen ter sprake over de filosofische canon, genderverhoudingen en Islam en Verlichting.

Datum
Vrijdag 28 okt 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25