Central Diversity Officer (CDO)

Het Central Diversity Officer (CDO) team en de Diversity Officers van de faculteiten zetten zich in voor een inclusievere en sociaal rechtvaardigere universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. Het CDO-team richt zich daarbij op diversiteit en op gelijkwaardigheid en inclusie van bijvoorbeeld mensen met verschillende sociaal-culturele achtergronden, etniciteit, genders, geloof, seksuele geaardheden en (zichtbare en onzichtbare) functiebeperkingen.

SPUI25 en het CDO organiseren samen toegankelijke publieksprogramma’s en interne bijeenkomsten voor medewerkers en studenten van de universiteit. Tijdens de bijeenkomsten gaan we in gesprek over ons werk dat gebaseerd is op een dekoloniaal en intersectioneel raamwerk, waarbij we blijven leren van nieuwe inzichten en meningen. Ook lichten we initiatieven en best practices uit en delen we kennis over gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusie. Tot slot zijn we er om aan te moedigen, te inspireren en bovenal en veilige plek te bieden waar iedereen zich kan uiten.