Leven in de stad met een beperking

Een sluier van onwetendheid

Waar in het verleden mensen met een functiebeperking veelvuldig werden weggestopt in instellingen of min of meer gescheiden leefden van de samenleving, draaien zij nu steeds meer en zichtbaarder mee in de maatschappij. Maar ondanks de toenemende emancipatie stuiten zij nog steeds op fysieke obstakels en vooroordelen; en het vergt vaak activisme om de barrières te slechten. Vanavond verkennen we de toegankelijkheid van de stad anno 2023. Wordt deze gevormd naar de behoeften van mensen met een beperking, of moeten zij zich aan blijven passen aan de faciliteiten van de stad?

Een functiebeperking omvat iedere aandoening, handicap of beperking die het functioneren in het dagelijks leven kan belemmeren. Beperkingen kunnen mentaal en/of fysiek zijn en sommige zijn zichtbaarder dan anderen. Mensen gebruiken bijvoorbeeld een rolstoel en/of een gehoorapparaat, maar er zijn ook minder zichtbare – maar evenzeer beperkende – aandoeningen als chronische vermoeidheid, depressie of concentratieproblemen. Hoe is het voor iemand met een beperking om te leven in Amsterdam en wat kunnen mensen zonder beperkingen bijdragen aan het samenleven in Amsterdam?

Deze avond gaan experts en ervaringsdeskundigen met elkaar in gesprek over het leven in de stad met een functiebeperking. Zij zullen het onder meer hebben over hoe we van isolatie naar integratie bewegen en wat de uitdagingen van deze emancipatie zijn; wat de rol van intersectionaliteit is binnen de emancipatiebeweging; hoe mensen met een beperking meer eigenaarschap en autonomie verkrijgen in de stad; en wat er op het gebied van regelgeving en beleid kan veranderen om de toegankelijk van de stad te vergroten.

Over de sprekers

Jiska Ogier is ervaringsprofessional; spreker, workshopleider en adviseur op het gebied van inclusie en de rechten van personen met een Handicap. Tijdens haar rechtenstudie aan de Universiteit Leiden was ze mede-oprichter van stichting Wij Staan Op!, werd ze redactielid bij vakblad Handicap & Recht en deed ervaring op als lobbyist en spreker. Met die ervaring vertaalt ze nu als ondernemer de theoretische rechten uit het VN-verdrag Handicap naar een inclusieve praktijk.

Joyce van der Wegen werkt al jaren aan het verbeteren van mentaal welzijn van jongeren vanuit het onderwijs. In 2017 agendeerde zij psychische problematiek onder studenten vanuit haar rol als bestuurslid van de Landelijke Studentenvakbond en later ging zij aan de slag bij het Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) rondom studentenwelzijn. Joyce is de trekker van het Landelijk Netwerk Studentwelzijn: een platform voor hogescholen en universiteiten om kennis en ervaringen uit te wisselen. Vanuit deze rol spreekt zij welzijnsinitiatieven en organisaties uit het hele land die werken aan studentenwelzijn. Tot slot faciliteert dit expertisecentrum een kennisbank, een online community en een landelijke samenwerking tussen het ministerie, onderwijskoepels en studenten.

Ihab Laachir studeert sinds 2017 aan de UvA en is momenteel met een dubbele opleiding bezig: Economie & Bedrijfseconomie en Politicologie. Hij zet zich in voor een betere toegankelijkheid en meer inclusie in het onderwijs en in de stad Amsterdam. Ihab is betrokken geweest bij diversiteitswerkzaamheden voor zowel de faculteiten FEB als FMG aan de Universiteit van Amsterdam en zal vanaf volgend academiejaar in de studentenraad zitten. Zijn inzet vloeit ook uit in de politieke partij Volt, Cliëntenbelang Amsterdam en diverse andere partijen. Onlangs verscheen een Folia-artikel waar Ihab vertelt over de toegankelijkheid van het onderwijs.

Maurits Huijbrechtse is masterstudent Militaire geschiedenis aan de UvA en student-assistent bij UvA IDEAs. Naast zijn werk en studie bij de UvA is hij een van de oprichters van Accessible Academia, een collectief dat zich inzet voor een toegankelijke academische wereld voor studenten en medewerkers met een handicap.

Machiel Keestra (moderator) is Central Diversity Officer van de Universiteit van Amsterdam sinds februari 2022 en als zodanig betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het diversiteitsbeleid van de UvA. Tussen 2019-2022 was hij Diversity Officer aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatie, waarbij hij o.a. samenwerkte met de Werkgroep Beperkingen & Chronische Aandoeningen. Daarnaast is hij filosoof aan het Instituut voor Interdisciplinaire Studies van de UvA.

Gerelateerde programma’s
01 02 24
Het pand der goden. De eerste Surinaamse opera

Het pand der goden uit 1906 is een muziekdramatisch werk van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Helstone dat in de vergetelheid raakte. Nu gaat het Concertgebouworkest het stuk 15 februari 2024 voor het eerst sinds 1906 weer opvoeren. Hoe is het mogelijk dat de eerste grote opera uit Suriname zo lang ongelezen en ongehoord in de archieven is blijven liggen? En wat vertelt het verhaal over de Surinaamse muziekcultuur van de late negentiende en vroege twintigste eeuw?

Datum
Donderdag 1 feb 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
19 09 23
Platform Perspectives
Navigating the Sharing Economy and Its Transformative Impact

Have you ever shared your house, your car, your household items or borrowed a dress via a sharing platform? Or are you curious, but still a bit weary to try it?

Datum
Dinsdag 19 sep 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25
11 07 23
‘Strategic foresight’ building ‘strategic preparedness’ for a rapidly evolving world
Navigating the Future

In a rapidly evolving world driven by innovation, the ability to anticipate and prepare for future advancements is crucial. ‘Technological foresight’ has become paramount for policymakers as they navigate the path ahead, serving as a compass to evaluate the potential societal impacts of complex scientific and technological developments. It also aids decision-makers in gaining a more strategic understanding of the issues they must address.

Datum
Dinsdag 11 jul 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25