Collectie Stedelijk Museum Amsterdam

Wonen in het Stedelijk

Deze avond spreken we over de tentoonstelling Van Thonet tot Dutch Design: 125 jaar wonen in het Stedelijk, die van 25 juli 2020 tot 21 maart 2021 in het Stedelijk Museum Amsterdam te zien is.

Kunsthistoricus Lieske Tibbe belicht de destijds baanbrekende ideeën over woninginrichting rond 1900. Wat waren de leidende ideeën van ontwerpers en makers rond 1900, en wat bracht het Stedelijk Museum ertoe om objecten uit deze periode te verzamelen en tentoon te stellen? Conservator Marjan Boot zal spreken over haar tijd bij het Stedelijk Museum, belangrijke keuzes tijdens haar werk als conservator en haar favoriete aankoop voor het museum. Conservator Amanda Pinatih vertelt over haar visie op design en toegepaste kunst. Hoe komt men tot tentoonstellingen en nieuwe collectievorming in het Stedelijk Museum?

Naast deze bijdragen staat ook de eigen inbreng van het publiek deze avond centraal. Hierbij vragen wij u om een foto te maken van uw favoriete meubelstuk of voorwerp van toegepaste kunst en deze naar ons op te sturen. Deze foto graag voorzien van uw naam en een zin met achtergrondinformatie: wat is het en waarom is dit voor u een topstuk? De inzendingen verzamelen we in een presentatie welke we aan het eind van de lezing zullen tonen. De presentatie zal voorzien worden van commentaar van de sprekers.

Over de sprekers

Marjan Boot is conservator toegepaste kunst van het Stedelijk Museum in de periode 1996 tot 2013.

Amanda Pinatih werd begin 2020 benoemd als conservator Vormgeving van het Stedelijk Museum.

Lieske Tibbe is voormalig universitair docent aan de opleiding Kunstgeschiedenis van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Gerelateerde programma’s
12 11 19
Conversation pieces
Visies op sieraden

In het najaar van 2019 wordt veel aandacht besteed aan sieraden. Zo presenteert Hermitage Amsterdam honderden juwelen in de tentoonstelling ‘Juwelen! Schitteren aan het Russische hof’. De maand november staat met het thema OBSESSED! specifiek in het teken van sieraden, en in het Rijksmuseum vindt op 4 november ook de eerste Marjan Unger lezing plaats als eerbetoon aan Marjan Unger (1946-2018), die samen met haar man Gerard Unger (1942-2018) hun omvangrijke collectie sieraden aan het museum doneerde.

Datum
Dinsdag 12 nov 2019 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
23 05 19
Emancipatie, inclusiviteit en de kunsthistorische canon

Alumnikring Kunstgeschiedenis organiseert een avond over de recente ontwikkelingen in de moderne beeldende kunst, waarin veel aandacht is voor de niet-westerse wereld. Hoe kunnen we blijven werken aan een inclusieve kunst-en cultuurwereld?

Datum
Donderdag 23 mei 2019 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25