De psychiatrie van P.C. Kuiper, toen en nu

Strijd om de ziel

Ter gelegenheid van het verschijnen van Strijd om de ziel. Het leven van P.C. Kuiper (1919–2002) in de psychiatrie van Koen Hilberdink, gaan biograaf, psychiaters en psychoanalytici met elkaar in gesprek over de relevantie van Kuipers gedachtengoed voor de psychiatrie van vandaag. Daarnaast wordt ingegaan op zijn opvattingen over seksualiteit, mannelijkheid en vrouwelijkheid, die in het huidige debat over gender en identiteit nog actueel zijn.

Psychiater en psychoanalyticus P.C. Kuiper (1919-2002) was van 1961 tot 1984 hoogleraar psychiatrie aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam. Hij was in deze tijd een van de boegbeelden van de psychiatrie en psychoanalyse in Nederland. Zijn colleges waren indrukwekkend en hij wist generaties studenten geneeskunde en psychologie op treffende wijze kennis te laten maken met de psychiatrie en psychoanalyse. Zijn standpunten schuurden vaak met die van vakgenoten. Hij was bijvoorbeeld wars van het plakken van etiketten op psychiatrische ziekten. Centraal in zijn benadering stond de mens en diens verhaal. Hij keerde zich tegen het zogenaamde dominante medische model waarbij de lichamelijke oorzaken van een ziekte centraal stonden en er niet of nauwelijks aandacht bestond voor het lijden en verdriet van de patiënt.

Bij een groot publiek werd Kuiper bekend door Ver heen. Verslag van een depressie. Rode draden daarin zijn de worsteling met het geloof en seksuele identiteit en de terugkerende depressies. Zijn echte levensverhaal durfde Kuiper daarin echter niet te vertellen. In Strijd om de ziel wordt dit verhaal wel verteld en gaat de biograaf in op de werkelijke achtergronden van Kuipers depressies.

Over de sprekers

Koen Hilberdink is literatuurwetenschapper en auteur van Strijd om de ziel. Het leven van P.C. Kuiper (1919–2002) in de psychiatrie. Hij promoveerde op Ik ben een vreemdeling. Ik sta apart. Een biografie van Paul Rodenko (2000) en was de bezorger van Rodenko’s essays en kritieken. Eerder verscheen bij Uitgeverij Van Oorschot zijn biografie over Hans Lodeizen (2007), waarin veel nieuw feitenmateriaal over de dichter verzameld is, en J.B.W.P. Het leven van Johan Polak (2017).

Nelleke Nicolai is psychiater niet-praktiserend, psychotherapeut en psychoanalyticus Ze is auteur van onder andere Vrouwenhulpverlening en psychiatrie (1992, 2003), Emotieregulatie. De kunst van het evenwicht (2016) en In levende lijve: het lichaam in de psychotherapie (2020). Daarnaast schreef ze vele artikelen en hoofdstukken over gender, gehechtheid en seksueel trauma.

Damiaan Denys is filosoof en psychiater en denkt over angst en vrijheid, (ab)normaliteit, geest en hersenen, dood en leven op het kruispunt van de disciplines psychiatrie, filosofie en neurowetenschap. Hij is als hoogleraar psychiatrie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het AmsterdamUMC. Denys schrijft columns en essays voor kranten en magazines en is regelmatig te gast in radio- en televisieprogramma’s waaronder Zomergasten in 2015.

Ariëtte van Reekum is psychiater, psychotherapeut en psychoanalyticus. Binnen de GGZ heeft zij verscheidene bestuurs- en toezichthoudersfuncties bekleed; sinds augustus 2022 is zij voorzitter van Bestuur AKWA. Van Reekum is actief in het onderwijs voor psychiatrie en psychotherapie, o.a. bij de RINO-NH in Amsterdam, en bij Lenteson, bijscholing voor psychiaters, en werkzaam als zelfstandig gevestigd psychiater. Haar interessegebieden liggen bij persoonlijkheidsstoornissen, co-morbiditeit, neurobiologie, psychoanalyse, psychotherapie, infantresearch, beleid en leiderschap.

Lars van Dee is opgeleid als biomedicus en arts-klinisch onderzoeker. Na zijn studie werd hij verleid door de holistische blik van de psychiatrie. Momenteel werkt hij als psychiater in opleiding in het UMC Utrecht en zet hij zich vanuit de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in voor lhbt+ sensitieve zorg.

Mirjam van Hengel (moderator) publiceerde in 2014 Hoe mooi alles over Leo en Tineke Vroman en in 2018 de biografie van Remco Campert, Een knipperend ogenblik. In 2022 verscheen de biografie van Dola de Jong van haar hand: Dola. Over haar schrijverschap en de hele mikmak. Van Hengel schrijft voor verschillende kranten, maakt literaire programma’s en werkte voorheen als redacteur bij uitgeverij Querido en bij uitgeverij Van Oorschot.

Gerelateerde programma’s
22 06 23
Character assassination and antiliberalism in (pre-)Revolutionary France
Tyranny and Terror

Character assassination and antiliberalism often go hand in hand. Two distinguished British historians will speak about character assassination and antiliberal elements in the 1800s. While Enlightenment ideals led to a surge of liberalism and sparked the birth of Europe’s first liberal democracies, these developments also triggered strong counter reactions.

Datum
Donderdag 22 jun 2023 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
16 12 22
Het leven van een prins in ballingschap
Bernhards oorlog

Bernhards oorlog gaat over het wonderlijke en niet zelden spectaculaire leven van de Prins der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Biograaf Dik van der Meulen gaat deze avond in gesprek over Bernhard als een complexe figuur, die opportunisme paarde aan doodsverachting; een man die egocentrisch was en tegelijk loyaal aan zijn vrienden – hoewel niet altijd aan zijn eigen echtgenote Juliana, de toekomstige koningin.

Datum
Vrijdag 16 dec 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
28 11 22
Over het muzikale talent van de alledaagse luisteraar
Groots luisteren

Ben jij muzikaal? De meeste mensen zijn wat betreft die vaardigheid nogal kritisch op zichzelf. Maar de leden van de muziekcognitiegroep van de Universiteit van Amsterdam zouden je hier waarschijnlijk tegenspreken: de alledaagse luisteraar heeft vaak onvermoede muzikale vaardigheden.

Datum
Maandag 28 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25