De lastenverdeling van het klimaatbeleid

Rechtvaardig maar toch pijnlijk

Klimaatverandering noopt wereldwijd tot hard ingrijpen, zoals de klimaatonderhandelingen tijdens de COP26 weer duidelijk maken. Ook in Nederland vergt dat steeds verstrekkender beleid, op mitigatie en adaptatie. Nieuwe perspectieven en kansen zijn voorhanden, maar komen met hoge kosten. Hoe verdelen we de lasten van klimaatbeleid op een rechtvaardige manier?

Dit programma is een online evenement.

Klimaatbeleid heeft ontegenzeggelijk grote gevolgen voor burgers, bedrijfsleven en overheid. De benodigde veranderingen vragen om aanpassingen in het alledaagse leven van huishoudens, maar ook om forse investeringen in ‘game changers’ op het gebied van energievoorziening. Deze veranderingen bieden veel mogelijkheden en nieuwe perspectieven, maar kosten bovenal veel geld.

Deze avond staan wij stil bij de vraag: hoe verdelen we de kosten van klimaatbeleid op een rechtvaardige manier? Verschillende experts buigen zich over de mogelijkheden tot verdeling, gegeven de verschillende (en uiteenlopende) filosofische ideeën over rechtvaardigheid. Ook introduceren zij energiearmoede als casus: hoe kunnen de filosofische inzichten worden toegepast op deze wrange realiteit van vandaag de dag? We komen tot de conclusie dat er verschillende rechtvaardige verdelingen mogelijk zijn – hoe pijnlijk ook.

Over de sprekers

Marc Davidson is hoogleraar Filosofie van duurzaamheid en milieu aan de Radboud Universiteit. Hij richt zich met name op de morele vraag hoe wij behoren te handelen in het licht van de duurzaamheids- en milieuproblematiek. Waarom zouden wij ons zorgen maken om toekomstige generaties? Welke plichten hebben wij jegens de andere soorten die deze planeet bevolken? Wat is een rechtvaardige verdeling van de kosten van milieubeleid over de bevolking? Wat is de verantwoordelijkheid van de individuele burger of consument? Marc Davidson benadert deze vragen multi- en interdisciplinair door het vakgebied van de ethiek te verbinden met kennis over economie, ecologie, psychologie en andere terreinen.

Victor Toom is wetenschappelijk medewerker bij de WRR in het kader van de projectgroep Klimaatbeleid. Voordat Toom startte bij de WRR in 2020, werkte hij als wetenschappelijk secretaris bij de Gezondheidsraad. Van 2010 tot en met 2018 werkte hij in het buitenland en verrichtte hij sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar onder andere de forensische identificatie van slachtoffers van de 9/11-aanslagen in New York en de genocide van Srebrenica. Hij heeft diverse onderzoeksbeurzen toegekend gekregen, en zijn werk werd gepubliceerd in tal van internationale tijdschriften. Voor een overzicht van zijn werk, zie https://wrr.academia.edu/VictorToom

Koen Straver is sociaal wetenschapper bij TNO bij de onderzoeksgroep sociale innovaties bij de afdeling energietransitie studies. Hij is hoofdauteur van TNO’s white paper: energiearmoede en de energietransitie, en schreef mee aan het meeste recente TNO onderzoek naar energieamoede. Tevens is hij projectleider bij het opzetten van het Nederlands energiearmoede raamwerk voor het ministerie van economische zaken. Samen met de RVO heeft hij de afgelopen drie jaar communities of practice geleid voor zo’n 10-15 grote en middelgrote gemeenten over energiearmoede en een inclusieve energietransitie. Daarnaast is hij lid van het management committee van het Europese onderzoeksnetwerk naar energiearmoede ENGAGER COST Action network, en is hij innovatiemanager bij het Europese project WELLBASED en onderdeel van de adviesraad voor het EU project EnergyMeasures. Zijn huidige onderzoek richt zich op oplossingen voor energiearmoede, hoe te werken aan rechtvaardige energietransitie en verhoogde burgerparticipatie in de energietransitie.

Joyeeta Gupta is co-voorzitter van de Earth Commission (2019-2021), opgericht door Future Earth en ondersteund door de Global Challenges Foundation. Ze is hoogleraar milieu en ontwikkeling in het mondiale zuiden aan het Amsterdam Institute for Social Science Research van de Universiteit van Amsterdam en IHE Delft Institute for Water Education. Daarnaast is ze faculteitshoogleraar Sustainability (2019-2024) en leidt ze de programmagroep Governance and Inclusive Development. Ten slotte is ze ook de mede-organisator van het Universitair Centrum voor Duurzame Ontwikkelingsstudies, waarvoor ze alle gerelateerde activiteiten coördineert en leidt, inclusief de recente en succesvolle derde jaarlijkse (virtuele) conferentie.

Gerelateerde programma’s
13 06 23
Leren leven met natuurbranden

De wereld staat in brand. Van het Amerikaanse Westen tot aan Zuid-Europa bedreigen steeds frequentere en ernstigere branden de menselijke veiligheid, infrastructuur en ecosystemen. Ook in Nederland wordt voorspeld dat bosbranden steeds onbeheersbaar worden. Hoe te leven in een wereld die steeds vuriger wordt?

Datum
Dinsdag 13 jun 2023 17:00 uur
Locatie
SPUI25
10 05 23
Ethiek, recht en democratie ten tijde van klimaatineenstorting
Rechten voor de natuur – De bomen spreken zich uit

De documentaire Rechtszaak in het park – de bomen spreken zich uit speculeert op een toekomst waarin niet-menselijke entiteiten, in dit geval de bomen van het Amstelpark, vijftig jaar na dato rechten krijgen. Na vertoning van de film, gaan kunstenaars, activisten en academici in gesprek over dit project en haar betekenis voor de ethiek, het recht en de democratie tegen de achtergrond van de klimaatcrisis.

Datum
Woensdag 10 mei 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25
06 06 23
Alumni Talks
Milieuactivisme in Nederland

De verhouding van de mens tot de natuur is al lange tijd onderwerp van discussie. Waar we voorheen spraken over de verandering van het klimaat door invloeden van de mens, gaat het nu over een crisis van het klimaat. Een crisis waartegen velen zich lange tijd actief inzetten. Tijdens deze Alumni Talk duiken we in de geschiedenis van milieuactivisme en de staat van het hedendaagse mediaklimaat.

Datum
Dinsdag 6 jun 2023 20:00 uur
Locatie
SPUI25