Een theatrale lezing van Joods-Duits toneel in negentiende-eeuws Berlijn

Mensen, apen, onrecht

Deze middag reizen wij terug in de tijd, naar het joodse Berlijn van de negentiende eeuw. Welke rol speelde het toneel in de joods-burgerlijke cultuur van toen? Een themamiddag met theatrale lezing en bijdragen van Ezra Engelsberg (DIA) en Deborah Hertz (University of California).

Let op! De voertalen van dit programma zijn Duits (theaterlezing) en Engels (bijdragen van Ezra Engelsberg en Deborah Hertz).

See below for English.

Ludwig Robert schreef in 1824 een toneelstuk over een baviaan die symbool staat voor de behandeling van Duitse joden in zijn tijd. Het stuk laat goed zien wat de rol van theater was in de joods-burgerlijke cultuur van Berlijn. Toneelstukken werden vaak in huiselijke kring voorgelezen. Dit stuk, vol humor, was een reactie op een tragedie van Michael Beer waarin een Indiase paria eenzelfde rol vertolkte als de baviaan.

Tijdens deze lezing van de ongepubliceerde parodie wordt de geschiedenis ‘opgevoerd’ om de Berlijnse literaire salon te herbeleven. Voorafgaand aan het stuk houdt Ezra Engelsberg, promovendus bij het DIA, een inleiding. Aansluitend geeft Deborah Hertz, hoogleraar voor Modern Jewish Studies aan de University of California (San Diego), een commentaar onder de noemer: ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert (1778-1832)’.

Over de sprekers

Deborah Hertz is hoogleraar voor Modern Jewish Studies aan de University of California/San Diego. Zij is gespecialiseerd in moderne Duitse geschiedenis, moderne Joodse geschiedenis en moderne Europese vrouwengeschiedenis. Haar huidige onderzoek richt zich op de geschiedenis van radicale Joodse vrouwen. 

Ezra Engelsberg doet onderzoek naar identiteiten in joods-Duits theater tussen 1800 en 1871. Hij rondde aan de UvA de onderzoeksmaster Geschiedenis en de master Midden-Oostenstudies af, waarbij hij zich richtte op kentheoretische problemen bij historische representatie respectievelijk negentiende-eeuwse literaire geschiedschrijving in de Duitse taal.

 


A Stage Reading of a Jewish-German Theatre Play in Nineteenth-Century Berlin

Humans, Monkeys, Injustice

This afternoon, we will travel back in time to nineteenth-century Jewish Berlin. What role did the stage play in the Jewish-civic culture of the time? An afternoon with theatrical reading introduced by Ezra Engelsberg (DIA) and evaluated by Deborah Hertz (University of California at San Diego).

In 1824, Ludwig Robert wrote a play about a baboon which symbolizes the treatment of German Jews in his time. The play illustrates well the role of theatre in Berlin’s Jewish-bourgeois culture. Plays were often read aloud in domestic settings. This play, full of humour, was a rewriting of a tragedy written by Michael Beer in which an Indian pariah played a comparable role to the baboon’s.

During this reading of the unpublished parody, history will be ‘staged’ to revive the Berlin literary salon. Prior to the play, Ezra Engelsberg, PhD candidate at the DIA, will introduce the setting. Following this, Deborah Hertz, professor of Modern Jewish Studies at the University of California (San Diego), will comment the play and its time. The title of her talks is: ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert (1778-1832)’.

About the Speakers

Deborah Hertz is professor of Modern Jewish Studies at the University of California/San Diego. She specializes in modern German history, modern Jewish history and modern European women’s history. Her current research focuses on the history of radical Jewish women. Among others, she wrote How Jews Became Germans (2007), Jewish High Society in Old Regime Berlin (2005), and Briefe an eine Freundin: Rahel Varnhagen an Rebecca Friedländer (1988 and 2018).

Ezra Engelsberg researches identities in Jewish-German theatre between 1800 and 1871. He completed the Research Master’s in History and the Master’s in Middle Eastern Studies at the UvA, focusing on knowledge-theoretic epistemological problems in historical representation, and on nineteenth-century literary historiography in the German language, respectively.

Gerelateerde programma’s
30 03 23
Hoe een generatie God inruilde voor het ware socialisme
Kind van Maria en Mao

In Kind van Maria en Mao vertelt Jos Palm het grotere verhaal over de breuk in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen God verdween uit Nederland. Een hele generatie zette God aan de kant voor socialistische idealen. Wim Berkelaar en Laura Stek praten met Jos Palm over roomse en christelijke jongeren die hun barmhartige energie gingen richten op de arbeidersklasse en onderdrukten elders in de wereld. Nelleke Noordervliet draagt een column voor.

Datum
Donderdag 30 mrt 2023 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
09 03 23
Over slavernij, imperialisme en de tragiek van Afrika
De Zanzibardriehoek

De belangstelling voor het slavernijverleden is groter dan ooit, maar over Afrika gaat het amper. In zijn nieuwe boek De Zanzibardriehoek beschrijft historicus Martin Bossenbroek de laatste episode in de slavernijgeschiedenis van Oost-Afrika door de ogen van de direct betrokkenen. Een gesprek over slavernij, imperialisme en de tragiek van Afrika met: Martin Bossenbroek, Karwan Fatah-Black en nog nader bekend te maken sprekers.

Datum
Donderdag 9 mrt 2023 20:00 – 21:30
Locatie
Vondelkerk
08 03 23
The Future of Global Workers in the Platform Age

For marginalized laborers in the Global South, the future of work is already here—from youth gaining new freedom through the creator economy to algorithmically exploited gig workers. Authors from the new book Feminist Futures of Work: Reimagining Labour in the Digital Economy (eds. Payal Arora, Usha Raman & René König) and beyond engage with this fast-moving market and discuss how we can reshape work platforms to be fair and inclusive.

Datum
Woensdag 8 mrt 2023 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25