Een theatrale lezing van Joods-Duits toneel in negentiende-eeuws Berlijn

Mensen, apen, onrecht

Deze middag reizen wij terug in de tijd, naar het joodse Berlijn van de negentiende eeuw. Welke rol speelde het toneel in de joods-burgerlijke cultuur van toen? Een themamiddag met theatrale lezing en bijdragen van Ezra Engelsberg (DIA) en Deborah Hertz (University of California).

Let op! De voertalen van dit programma zijn Duits (theaterlezing) en Engels (bijdragen van Ezra Engelsberg en Deborah Hertz).

See below for English.

Ludwig Robert schreef in 1824 een toneelstuk over een baviaan die symbool staat voor de behandeling van Duitse joden in zijn tijd. Het stuk laat goed zien wat de rol van theater was in de joods-burgerlijke cultuur van Berlijn. Toneelstukken werden vaak in huiselijke kring voorgelezen. Dit stuk, vol humor, was een reactie op een tragedie van Michael Beer waarin een Indiase paria eenzelfde rol vertolkte als de baviaan.

Tijdens deze lezing van de ongepubliceerde parodie wordt de geschiedenis ‘opgevoerd’ om de Berlijnse literaire salon te herbeleven. Voorafgaand aan het stuk houdt Ezra Engelsberg, promovendus bij het DIA, een inleiding. Aansluitend geeft Deborah Hertz, hoogleraar voor Modern Jewish Studies aan de University of California (San Diego), een commentaar onder de noemer: ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert (1778-1832)’.

Over de sprekers

Deborah Hertz is hoogleraar voor Modern Jewish Studies aan de University of California/San Diego. Zij is gespecialiseerd in moderne Duitse geschiedenis, moderne Joodse geschiedenis en moderne Europese vrouwengeschiedenis. Haar huidige onderzoek richt zich op de geschiedenis van radicale Joodse vrouwen. 

Ezra Engelsberg doet onderzoek naar identiteiten in joods-Duits theater tussen 1800 en 1871. Hij rondde aan de UvA de onderzoeksmaster Geschiedenis en de master Midden-Oostenstudies af, waarbij hij zich richtte op kentheoretische problemen bij historische representatie respectievelijk negentiende-eeuwse literaire geschiedschrijving in de Duitse taal.

Hanco Jürgens (moderator) is wetenschappelijk medewerker van het Duitsland Instituut. Hij studeerde geschiedenis in Utrecht en Mainz en doceerde aan de Radboud Universiteit en nu aan de UvA. Hij onderzoekt de moderne Europese geschiedenis. In 2014 publiceerde hij Na de val, Nederland na 1989 en in 2017 De vleugels van de adelaar: Duitse kwesties in Europees perspectiefHij is vaak te gast op radio en televisie om commentaar te geven over de Duitse politiek.


A Stage Reading of a Jewish-German Theatre Play in Nineteenth-Century Berlin

Humans, Monkeys, Injustice

This afternoon, we will travel back in time to nineteenth-century Jewish Berlin. What role did the stage play in the Jewish-civic culture of the time? An afternoon with theatrical reading introduced by Ezra Engelsberg (DIA) and evaluated by Deborah Hertz (University of California at San Diego).

In 1824, Ludwig Robert wrote a play about a baboon which symbolizes the treatment of German Jews in his time. The play illustrates well the role of theatre in Berlin’s Jewish-bourgeois culture. Plays were often read aloud in domestic settings. This play, full of humour, was a rewriting of a tragedy written by Michael Beer in which an Indian pariah played a comparable role to the baboon’s.

During this reading of the unpublished parody, history will be ‘staged’ to revive the Berlin literary salon. Prior to the play, Ezra Engelsberg, PhD candidate at the DIA, will introduce the setting. Following this, Deborah Hertz, professor of Modern Jewish Studies at the University of California (San Diego), will comment the play and its time. The title of her talks is: ‘Secret Secrets and Open Secrets in the Life of the Playwright Ludwig Robert (1778-1832)’.

About the Speakers

Deborah Hertz is professor of Modern Jewish Studies at the University of California/San Diego. She specializes in modern German history, modern Jewish history and modern European women’s history. Her current research focuses on the history of radical Jewish women. Among others, she wrote How Jews Became Germans (2007), Jewish High Society in Old Regime Berlin (2005), and Briefe an eine Freundin: Rahel Varnhagen an Rebecca Friedländer (1988 and 2018).

Ezra Engelsberg researches identities in Jewish-German theatre between 1800 and 1871. He completed the Research Master’s in History and the Master’s in Middle Eastern Studies at the UvA, focusing on knowledge-theoretic epistemological problems in historical representation, and on nineteenth-century literary historiography in the German language, respectively.

Hanco Jürgens (moderator) is a member of the academic staff at the Duitsland Instituut Amsterdam. He specializes in German and modern European history. He published on a variety of topics, such as the history of Dutch German relations, German EU-policy, the Third Way, and German missionaries in India in the Eighteenth Century. Currently, he focuses on the history of Germany since the fall of the Wall.

Gerelateerde programma’s
21 11 23
Double Book Launch with Carolyn Birdsall and Elodie A. Roy
Sonic Objects of Desire?

In contemporary culture, outdated ideas persist about sound media, such as radio, as being for the ears only. Yet sound media cultures have also variously engaged vision, touch, smell, and taste. This event will focus on the cross-sensory and material qualities of sound media by a double book launch of new books in Media Studies by Carolyn Birdsall and Elodie A. Roy.

Datum
Dinsdag 21 nov 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25
09 11 23
Theo Thijssen: schrijver, schoolmeester en socialist

Theo Thijssen (1879–1943) is vooral bekend als schrijver van Kees de jongen (1923), maar Thijssen was zo veel méér. In de nieuwe biografie schetst Peter-Paul de Baar een beeld van Thijssen als mens en literator en toont hij hoe actueel veel van zijn ideeën over onderwijs nog steeds zijn. Ons panel van liefhebbers en deskundigen buigt zich vanavond over de nalatenschap van deze schrijver, schoolmeester en socialist.

Datum
Donderdag 9 nov 2023 20:00 uur
Locatie
Aula
02 11 23
Why we fall for it – and how we build immunity
Diagnosis: Disinformed

In all its various forms, disinformation is one of the great threats to modern democracy. Especially in times of crisis, fake news and conspiracy theories fall into fertile ground. Through new technologies and social media channels, disinformation spreads at lightning speed—and divides society. We saw that happening during the corona crisis and we see it now in the war in Ukraine. Indeed, disinformation can radicalize people and incite them to violence. Putin’s war, but also the right-wing attacks in Halle and Hanau in Germany and the burning of 5G transmission masts in the Netherlands are examples of this.

Datum
Donderdag 2 nov 2023 17:30 uur
Locatie
SPUI25