© Monique Vermeulen
Over beeldvorming in ons literaire en museale erfgoed

Iconen onder constructie

Dagelijks worden we omringd door iconische beelden. Hoe worden deze representaties gebruikt om andere perspectieven op de geschiedenis te tonen en onderbelichte verhalen te vertellen? Aan de hand van de expositie ‘De Gouden Koets’, momenteel te zien in het Amsterdam Museum, onderzoeken we deze en andere kwesties.

Bij de ingang van de zaal word je gevraagd om je coronatoegangsbewijs te tonen.

Dit programma is ook online bij te wonen.

Op welke manieren wordt vanuit museaal en literair erfgoed bestaande beeldvorming rond culturele iconen heroverwogen, met name die over het Nederlandse koloniale verleden? Naar aanleiding van de boekpublicatie The Construction and Dynamics of Cultural Icons (2021) in de ‘Heritage and Memory Studies Series’ van Amsterdam University Press en met de Gouden Koets-tentoonstelling als vertrekpunt, gaan verschillende experts in gesprek.

Over de sprekers

Maria Rey-Lamslag is zelfstandig onderzoeker, curator en documentairemaker. Culturele crossovers en (post)koloniale geschiedenis hebben haar bijzondere aandacht. Op het moment is zij als onderzoeker en curator verbonden aan het Amsterdam Museum.

Pieter de Bruijn is universitair docent cultuureducatie en cultureel erfgoed aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Zijn onderzoek richt zich op museale representatie van het verleden en herinneringscultuur van het slavernijverleden, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Lisanne Snelders is letterkundige, redacteur en programmamaker bij o.a. Read My World. Ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een proefschrift over de politiek van de herinnering aan Nederlands-Indië in de literaire cultuur.

Ihab Saloul is oprichter en onderzoeks(co)directeur van de Amsterdam School for Heritage, Memory and Material Culture (AHM) en professor Memory and Narrative aan het International Center for Advanced Studies in the Humanities Umberto Eco van de Universiteit van Bologna. Samen met Rob van der Laarse is hij redacteur van de ‘Heritage and Memory Studies Series’ van Amsterdam University Press.

Marieke Winkler (moderator) is universitair docent literatuurwetenschap aan de faculteit Cultuurwetenschappen van de Open Universiteit. Samen met Erica van Boven (Open Universiteit/Rijksuniversiteit Groningen) redigeerde zij de bundel The Construction and Dynamics of Cultural Icons (2021).

Gerelateerde programma’s
26 10 21
Hoe de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend blijft
Persoonlijke geschiedenissen en collectieve verbeelding

Over de Tweede Wereldoorlog is al veel geschreven en nog altijd veel gezwegen. Dat geldt zowel voor academische als literaire en particuliere verhalen over de oorlog. In dit programma buigen twee antropologen zich over de rol van persoonlijke geschiedschrijvingen over de oorlog in de collectieve herinnering aan het verleden.

Datum
Dinsdag 26 okt 2021 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
19 05 21
Een tweegesprek
Erasmus, dwarsdenker

Erasmus wordt beschouwd als sleutelfiguur voor de overgang van middeleeuwen naar moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- én wetenschapsgeschiedenis is immens. In dit tweegesprek bevraagt classicus Diederik Burgersdijk biograaf Sandra Langereis over het leven en denken van Erasmus, naar aanleiding van haar nieuwe boek Erasmus. Dwarsdenker.

Datum
Woensdag 19 mei 2021 17:00 – 18:30
17 09 21
Amsterdam German Studies Lecture
Writing the Transnational History of Knowledge Flows in a Global Age

The object of transnational history is ‘classically’ defined as a study of the circulation or flow of people, ideas, things and institutions across national borders. Its advocates often seek not only to abolish the national container as the defining framework for historical analysis, but to write history as if national borders don’t exist at all. Historian John Krige will argue that when knowledge and know-how in motion are the object of transnational flows, a variety of constraints on knowledge reinject borders into the heart of the analysis.

Datum
Vrijdag 17 sep 2021 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25