© Atlas Contact
Het verhaal van een gevangenisdirecteur

Het zijn mensen

Voormalig gevangenisdirecteur Frans Douw beschrijft in het boek Het zijn mensen zijn belevenissen in klinieken en gevangenissen. Uit de verhalen blijkt dat hij niet alleen een groot hart voor de nabestaanden van geweldsslachtoffers heeft, maar ook voor gedetineerden, hun familie en het personeel van gevangenissen en klinieken. Tijdens dit programma gaat Douw met vier van hen in gesprek over hun persoonlijke verhaal.

In 2015 ging oud-gevangenisdirecteur Frans Douw met pensioen, maar nog steeds zet hij zich wereldwijd in voor wat hij ‘menswaardige detentie’ en een ‘herstelgerichte benadering’ noemt. Hij vindt dat gedetineerden meer op hun mogelijkheden, talenten en verantwoordelijkheden moeten worden aangesproken in plaats van op wat ze niet kunnen.
In zijn boek Het zijn mensen vertelt Douw over alle betrokkenen in dit proces, die wat hem betreft allemaal recht hebben om zich uit te spreken en gehoord te worden. Hij vindt dat naast de familie van slachtoffers, ook de familieleden van gedetineerden erkenning verdienen. Bij deze boekpresentatie laat hij daarom vier mensen vanuit verschillende posities aan het woord.

Over de spreker

Frans Douw werkte in verschillende gevangenissen en inrichtingen, waaronder het Pieter Baan Centrum. Nog steeds zet Douw zich in binnen- en buitenland in voor een menswaardige detentie. Hij richtte hiertoe samen met Toon Walravens de Stichting Herstel en Terugkeer op en maakt met Edwin Kleiss de podcast-serie The Prison Show. Douw is na zijn pensionering internationaal adviseur op het gebied van forensische psychiatrie en het gevangeniswezen, onder andere in de Verenigde Staten, Rusland, Oost-Europa, Engeland en Curaçao. Momenteel zet hij met fotograaf/kunstenaar Jan Banning een uitwisseling over strafrecht met de VS op: HAL (Holland America Line).

Gerelateerde programma’s
19 03 21
Canada, Nederland, de bevrijding, en de zoektocht naar soldaat Harold Wilbert Roszell
H.W.R. was hier

In een stukje bos in Eelde, net buiten de stad Groningen, vindt journalist Ernst Arbouw een boom met de initialen van een Canadese soldaat erin gekerfd: H.W.R. TORONTO. CANADA. Arbouw raakt gefascineerd en geobsedeerd. Wie was H.W.R.? Met niet meer dan die drie letters gaat hij op zoek en vindt in een geallieerd archief een naam: Harold Wilbert Roszell, 21 jaar oud, gesneuveld bij de bevrijding van Groningen op 16 april 1945.

Datum
Vrijdag 19 mrt 2021 20:00 – 21:30
21 10 19
De morele rol van de architect
Het einde van de gevangenis?

Welke bedoelingen heeft een architect bij het ontwerpen van een gevangenis, en hoe ver reikt zijn morele verantwoordelijkheid? In de Verenigde Staten roepen architecten elkaar op om geen dodencellen meer te ontwerpen. Wat is de rol van de architect in het Nederlandse gevangeniswezen?

Datum
Maandag 21 okt 2019 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
15 01 19
Uit Duits oogpunt bezien
De Drie van Breda

Zeker vier decennia waren ze in Nederland en Duitsland onderwerp van verhit en soms emotioneel debat: de laatste Duitse oorlogsmisdadigers die na de Tweede Wereldoorlog in Nederland gevangen bleven. In 1989 kwamen de laatste twee mannen van de ‘Vier van Breda’ vrij, nadat politici, schrijvers en slachtoffergroepen zich in het debat over hun gevangenschap hadden gemengd. Felix Bohr deed onderzoek naar de steeds luidere stem van West-Duitsland in deze discussie.

Datum
Dinsdag 15 jan 2019 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25