Het hinterland: ons voor- of achterland?

De tegenstelling tussen stad en platteland creëert meer problemen dan ze oplost. Omdat we de stad blijven zien als het centrum van de samenleving en het platteland als een soort achterland waar voedsel wordt geproduceerd, blijven veel aspecten van het 21e-eeuwse leven, zoals vervuiling, het delven van grondstoffen, en het opvangen van vluchtelingen, moeilijk bespreekbaar.

Auteurs van het nieuwe boek Planetary Hinterlands: Extraction, Abandonment and Care gaan met elkaar in gesprek over de term ‘hinterland’ (achterland), een van oorsprong koloniale term die in het heden toch met veel succes kan worden ingezet, juist omdat het hinterland zowel in de stad als op het platteland gelokaliseerd kan zijn. Het hinterland vervult op het eerste gezicht de rol van toevoerder van materialen, grondstoffen en mensen die kunnen werken. Als we de categorie echter serieus nemen en van dichtbij bekijken, helpt ze om een beter beeld te krijgen van de zogenaamd marginale of perifere plekken die de samenleving in logistieke en materiële zin dragen, maar eigenlijk nooit echt in beeld komen.

Welke vormen van uitbuiting en verwaarlozing vinden we in het hinterland? Welke nieuwe vormen van leven en denken, inspiratie en zorg komen er op de ‘rand’ van dat kapitalistische systeem tot stand? En wat kunnen we daar vanuit een zogenaamd voorlands perspectief van leren?

Over de sprekers

Marrigje Paijmans is universitair docent Nederlandse letterkunde aan de universiteit van Amsterdam. Ze bestudeert het Nederlandse kolonialisme en de uitwerkingen ervan in teksten van de zeventiende eeuw tot vandaag vanuit ecokritisch perspectief.

Esther Peeren is hoogleraar Culturele Analyse aan de Universiteit van Amsterdam. Ze leidt het door de European Research Council gefinancierde onderzoeksproject ‘Imagining the Rural in a Globalized World’ waarin verbeeldingen van het platteland in de VS, het VK, Nederland, Zuid-Afrika en China vergeleken worden.

Tjalling Valdés-Olmos is docent Culturele Analyse aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn werk onderzoekt de relatie tussen het Noord-Amerikaanse platteland en het vestigingskolonialisme (settler colonialism), en kijkt daarbij naar de rol die populaire cultuur speelt in het begrijpen en bevragen van deze relatie.

Maarten Zwiers is universitair docent Geschiedenis en American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkt momenteel aan het onderzoeksproject ‘Race Land: The Ecology of Segregation’, een landbouw- en milieugeschiedenis van het racistische Jim Crow-systeem in het Zuiden van de Verenigde Staten.

Hanneke Stuit (moderator) is universitair docent Literaire en Culturele Analyse aan de Universiteit van Amsterdam. Haar werk richt zich op gevangenisstructuren op het platteland in Zuid-Afrika en Nederland.

Gerelateerde programma’s
09 04 24
Rampen in Nederland: een geschiedenis

Rampen zijn bepalend geweest voor de geschiedenis van Nederland. Denk aan de Watersnoodramp (1953), de Bijlmerramp (1992) of de vuurwerkramp van Enschede (2000). In haar nieuwste boek, Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland, onderzoekt Lotte Jensen hoe mensen door de eeuwen heen op rampen hebben gereageerd. Waar putten ze hoop uit, waar vechten ze tegen? En hoe hebben rampen de Nederlandse samenleving veranderd?

Datum
Dinsdag 9 apr 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25
04 04 24
Blinde vlekken: hoe impliciete vooroordelen je (mis)leiden

We kunnen mensen onrechtvaardig behandelen zonder het te willen, en zelfs zonder het op te merken. Onbewust en ongewild maken we onderscheid tussen personen op basis van hun gender, etniciteit, leeftijd, lichaamsgewicht of seksuele oriëntatie. In haar nieuwe boek onderzoekt Lieke Asma die blinde vlekken. Om deze werkelijk te begrijpen, betoogt zij, is het zaak de blik niet naar binnen te keren, maar onze aandacht te richten naar de wereld buiten ons.

Datum
Donderdag 4 apr 2024 20:00 uur
Locatie
SPUI25
22 03 24
God en de oorlog in drie generaties
Het geloof van mijn vader

‘Je mag ermee doen wat je wilt,’ zegt Kees van Zweden als hij op zijn sterfbed zijn dagboek aan zijn dochter Corien overhandigt. Als Corien begint te lezen, wordt haar duidelijk dat het leven van haar vader draaide om twee grote thema’s: God en de oorlog. In deze boekpresentatie wordt Corien geïnterviewd over het boek dat zij hierover schreef.

Datum
Vrijdag 22 mrt 2024 17:00 uur
Locatie
SPUI25