Gijzelaars van St. Michielsgestel
Over het publieke debat en de elite in Nederland

Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het publieke debat staat al geruime tijd ter discussie. In de vijftiger jaren richtten bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, voormalige gijzelaars uit het kamp St. Michielgestel, het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) op. Naar aanleiding van zijn boek Gesprekshonger, een geschiedenis van het NGC, verkent historicus Wim de Jong met Daan Roovers, Xandra Schutte en James Kennedy de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland en de rol van de elite daarin.

In Gesprekshonger, dat uitkomt bij ISVW Uitgevers, beschrijft historicus Wim de Jong de opkomst en invloed van het Nederlands Gesprek Centrum. Deze elitaire organisatie had grote invloed in discussies over euthanasie, burgerschap en integratie, maar ook bijvoorbeeld de ondernemende universiteit. Ze was een voorloper van instituten als SCP en CPB en haar tijd ver vooruit met de instelling van burgerberaden.

Gesprekshonger is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland, de rol van de elite of burgerberaden, maar beschrijft ook een uniek stuk Nederlandse geschiedenis dat nog nooit eerder diepgaand is beschreven. De Jong wordt geïnterviewd door Daan Roovers, voormalig Denker des Vaderlands, en gaat in gesprek met Xandra Schutte en James Kennedy.

Over de sprekers

Wim de Jong is politiek historicus, filosoof, en publicist, onder andere op het gebied van democratie, burgerschap en onderwijs. Hij promoveerde bij de Radboud Universiteit met ‘Van wie is de burger? Omstreden democratie in Nederland 1945-1985’.

Xandra Schutte is hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, die eerder een jubileumnummer over ‘de elite’ publiceerde.

James Kennedy is hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis bij de Universiteit Utrecht en was voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland opstelde.

Daan Roovers (moderator) is filosoof en docent publieksfilosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 2019 tot 2021 was ze Denker des Vaderlands. Sinds 1 juli 2021 is zij lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Gerelateerde programma’s
17 10 22
Toekomsthistorici

Wat is de staat van de historische discipline volgens jonge geschiedkundige vakmensen? En hoe relateren zij hun geschiedpraktijk aan dat wat niet achter, maar juist voor ons ligt; hoe verhouden historici zich tot de toekomst en haar verbeelding?

Datum
Maandag 17 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
29 11 22
Over een verleden van dynastieën
De harten van de wereldgeschiedenis

Historicus Simon Sebag Montefiore spreekt aan de hand van zijn nieuwe boek De wereld over een nieuw soort wereldgeschiedenis; van de Inca’s en de Ottomanen, tot de Habsburgers en de Kennedy’s. Voor Montefiore vormen deze machtige dynastieën een mondiale geschiedenis die alle tijdperken en continenten overspant en waarin familiebanden centraal staan.

Datum
Dinsdag 29 nov 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25
15 09 22
Jouke Turpijn en John Jansen van Galen over het individu en de samenleving
Wij en het Ik-Tijdperk
Op de drempel van 1980 verscheen Het Ik-Tijdperk als kerstspecial van het roemruchte tijdschrift Haagse Post. De tekst sloeg in als een bom en Het Ik-tijdperk groeide uit tot een gevleugeld begrip voor een samenleving die de weg kwijt was. John Jansen van Galen en Jouke Turpijn kijken in hun boek Wij en het Ik-tijdperk terug naar deze woelige jaren. Op deze avond bespreken tijdgenoten van toen en nu het Ik-tijdperk van verleden en heden.
Datum
Donderdag 15 sep 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25