De Indische doofpot

Waarom zijn Nederlandse soldaten nooit vervolgd voor de oorlogsmisdaden die ze tussen 1945 en 1949 pleegden in toenmalig Nederlands-Indië? We onderzoeken deze kwestie met Maurice Swirc, die in zijn nieuwe boek de Nederlandse oorlogsmisdaden vanuit historisch-juridisch perspectief beschouwt.

Let op, dit programma is alleen online te volgen

Tijdens onderzoek voor De Groene Amsterdammer stuitte Maurice Swirc op documenten (met de status ‘zeer geheim’), die laten zien dat de hoogste militaire leiding en de regering in Den Haag door Nederlandse militairen gepleegde oorlogsmisdaden in de doofpot stopten. Dit gebeurde onder meer door klokkenluiders te negeren en te intimideren, bewijsmateriaal te vernietigen, onafhankelijk onderzoek te traineren. De constructie van de Verjaringswet moest de vervolging van deze oorlogsmisdaden definitief onmogelijk maken.

De Indische doofpot is het eerste boek over Nederlandse oorlogsmisdaden dat is geschreven vanuit een historisch-juridische invalshoek. Maurice Swirc, die voor zijn onderzoek tal van nieuwe bronnen raadpleegde, laat gedetailleerd zien hoe groot de impact van de Indische doofpot was op onze rechtsstaat. Tijdens deze middag gaat historicus en schrijver Jaap Cohen met Swirc in gesprek over zijn bevindingen.

Over de sprekers

Maurice Swirc is onderzoeksjournalist. Hij is gespecialiseerd in mensenrechten en rechtshistorische onderwerpen. Hij schrijft voor onder andere De Groene Amsterdammer en NRC Handelsblad. In 2010 verscheen het lovend ontvangen Altijd Mazzel. Een wereldreis langs Joodse gemeenschappen.

Jaap Cohen is historicus en schrijver. Hij verbindt graag de actualiteit aan de geschiedenis (en andersom) en publiceert daarover in uiteenlopende boeken, kranten en tijdschriften. In 2015 promoveerde hij cum laude op De onontkoombare afkomst van Eli d’Oliveira. Een Portugees-Joodse familiegeschiedenis (Querido). Momenteel werkt hij aan een biografie van Theo van Gogh.

Gerelateerde programma’s
14 02 22
Indonesische onafhankelijkheid en de opkomst van de Republiek
Merdeka!

Onder de leus ‘Merdeka!’ stortte de Republiek Indonesië zich in 1945 in een strijd om de onafhankelijkheid waarvan niemand de afloop kon voorspellen. Ter gelegenheid van de verschijning van het gelijknamige boek door Harry Poeze en Henk Schulte Nordholt schetsen de auteurs de achtergronden van hun onderzoek naar de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd en staatsvorming, en gaan hierover in gesprek met verschillende experts.

Datum
Maandag 14 feb 2022 20:00 – 21:30
Locatie
Aula
17 02 22
De biografie van Willem van Oranje
De zwijger

Omstreeks 1560 was Willem van Oranje de rijkste en meest veelbelovende edelman van de Nederlanden. Nog geen tien jaar later was hij zo goed als alles kwijt: zijn bezit, zijn macht en ook zijn goede reputatie. Wat was er gebeurd?

Datum
Donderdag 17 feb 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
12 05 22
Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis

Het einde van het neoliberalisme is nabij. Sinds het begin van de coronacrisis is die boodschap te horen bij verschillende politieke partijen. Het is echter lastig het einde van iets vast te stellen, zonder de aard of herkomst daarvan goed te kennen. Waar komt het neoliberalisme eigenlijk vandaan en hoe heeft dit gedachtegoed zich concreet in Nederland genesteld?

Datum
Donderdag 12 mei 2022 20:00 – 21:30
Locatie
SPUI25