Over een verleden van dynastieën

De harten van de wereldgeschiedenis

Historicus Simon Sebag Montefiore spreekt aan de hand van zijn nieuwe boek De wereld over een nieuw soort wereldgeschiedenis; van de Inca’s en de Ottomanen, tot de Habsburgers en de Kennedy’s. Voor Montefiore vormen deze machtige dynastieën een mondiale geschiedenis die alle tijdperken en continenten overspant en waarin familiebanden centraal staan.

De voertaal van dit programma is Engels.
This event will be in English.

In zijn nieuwe boek voert Montefiore ons mee langs hofintriges, liefdesaffaires en gezinslevens; de historicus verbindt grootse thema’s als oorlog, migratie, ziekte, religie en technologie aan de mensen in het hart van de geschiedenis. In De wereld wordt verteld over hoe de mens de wereldgeschiedenis vormgaf, waarbij bloedige successieoorlogen, verraderlijke complotten en onthutsende grootheidswaanzin samengaan met een bloeiende cultuur, hartstochtelijke romances en verlichte goedheid. Het is een verhaal over een buitengewone verzameling mensen, van heersers en veroveraars tot priesters, charlatans, artiesten, wetenschappers, magnaten, gangsters, geliefden, partners en kinderen. Montefiore gaat hierover in gesprek met historicus Lukas Verburgt.

Over de sprekers

Simon Sebag Montefiore is de auteur van veelgeprezen bestsellers die in meer dan 48 landen zijn gepubliceerd en waarvoor hij talrijke prijzen in ontvangst mocht nemen. Stalin: Het hof van de rode tsaar werd door British Book Award verkozen tot geschiedenisboek van het jaar; Stalin: De jeugdjaren won de Costa Biography Award, de LA Times Book Prize for Biography en de Grand Prix de la Biographie Politique; Jeruzalem was boek van het jaar bij de Jewish Book Council; en De Romanovs won de Lupicaia del Terriccio-prijs. Montefiore studeerde aan Cambridge en is gespecialiseerd in de geschiedenis van Rusland en het Midden-Oosten.

Lukas Verburgt (moderator) is historicus en filosoof. Hij is momenteel aan NIAS verbonden als Research and Project Associate. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan de Gerda Henkel Stiftung. In zijn onderzoek is de historische ontwikkeling van wetenschap en wetenschapsfilosofie een rode draad, iets wat naar voren komt in zijn artikelen, interviews en boek John Venn: A Life in Logic.

Gerelateerde programma’s
17 10 22
Toekomsthistorici

Wat is de staat van de historische discipline volgens jonge geschiedkundige vakmensen? En hoe relateren zij hun geschiedpraktijk aan dat wat niet achter, maar juist voor ons ligt; hoe verhouden historici zich tot de toekomst en haar verbeelding?

Datum
Maandag 17 okt 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
02 12 22
Over het publieke debat en de elite in Nederland
Gesprekshonger

De rol van de Nederlandse elite in het publieke debat staat al geruime tijd ter discussie. In de vijftiger jaren richtten bestuurders met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid, voormalige gijzelaars uit het kamp St. Michielgestel, het Nederlands Gesprek Centrum (NGC) op. Naar aanleiding van zijn boek Gesprekshonger, een geschiedenis van het NGC, verkent historicus Wim de Jong met Daan Roovers, Xandra Schutte en James Kennedy de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in Nederland en de rol van de elite daarin.

Datum
Vrijdag 2 dec 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25
17 11 22
Ongekend: vrouwen in de natuurwetenschap die over het hoofd werden gezien

Newtons wetten, Einsteins relativiteitstheorie, Schrödingers kat; bijna iedereen kent natuurwetenschappelijke wetten, theorieën of eenheden die naar mannen zijn vernoemd – maar naar vrouwen? In haar nieuwe boek Ongekend toont Margriet van der Heijden dat wie maar een beetje zoekt, hen al gauw vindt: vrouwen die zich tot onderzoeker ontwikkelden, ontdekkingen deden, ideeën formuleerden en vaak daarna toch buiten de geschiedenisboeken bleven.

Datum
Donderdag 17 nov 2022 17:00 – 18:30
Locatie
SPUI25