De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW)

De Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW) is in 1916 opgericht. De ISVW verzorgt talloze filosofiecursussen en -opleidingen voor een breed geïnteresseerd publiek op het eigen landgoed.

De ISVW werkt nauw samen met universiteiten en andere vooraanstaande maatschappelijke instellingen. Bij de oprichting in 1916 had oprichter J.D. Reiman al voor ogen dat de ISVW een verbindend centrum ‘ter verdieping van levens- en wereldbeschouwing’ zou zijn. Geregeld spreken ook buitenlandse topfilosofen bij de ISVW.

De school heeft geen winstoogmerk en heeft als doel filosofie te bevorderen. De inkomsten uit het conferentieoord komen geheel ten goede aan de filosofie en zorgen ervoor dat hoogwaardige filosofiecursussen en -opleidingen doorgaans onder de kostprijs kunnen worden aangeboden. ISVW bezit een Green Globe certificaat, het hoogst haalbare duurzaamheidscertificaat.

De sfeer tijdens de cursussen is ongedwongen. In de pauzes praat je door tijdens een boswandeling of grasduin je in de boekenkasten, die de wanden van de lounge beslaan. ISVW Uitgevers geeft boeken uit op het gebied van filosofie en wetenschap. Onze boeken helpen de lezer om grip te krijgen op zichzelf en op de wereld en maken, net als onze cursussen, academische kennis toegankelijk voor een breder publiek.