Bureau Communicatie

Bureau Communicatie is verantwoordelijk is voor het communicatiebeleid van de Universiteit van Amsterdam en organiseert veelal interne evenementen en evenementen die gerelateerd zijn aan onderwerpen van de universiteit en academische wereld in zijn algemeen. 

Bureau Communicatie bestaat uit 6 afdelingen: congressen & evenementen, redactie & content, interne communicatie, pers- en wetenschapsvoorlichting, marketing & studievoorlichting en alumnirelaties & universiteitsfonds. BC ondersteunt de faculteiten, de diensten en het College van Bestuur en fungeert als eerste aanspreekpunt voor alumni en donateurs.

SPUI25 en Bureau Communicatie organiseren samen toegankelijke publieksprogramma’s, vaak in samenwerking met andere partners, waaronder de Nationale Denktank. Leden van de Nationale Denktank bespreken dan resultaten van hun onderzoek en delen hun visie op de toekomst.

Naast voor iedereen toegankelijke publieksprogramma’s organiseert Bureau Communicatie bij SPUI25 ook veel interne bijeenkomsten voor medewerkers van de universiteit. Deze bijeenkomsten bieden ruimte voor netwerken, scholing, het bespreken van actuele en urgente thema’s en sociale uitwisseling.