Biografie

Willemijn van Dolen

Hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam

Willemijn van Dolen is hoogleraar Marketing aan de Universiteit van Amsterdam. In haar onderzoek werkt ze nauw samen met bedrijven, en ze heeft zitting in verscheidene raden van toezicht. Publicaties van haar hand verschenen onder meer in Journal of Retailing, Information & ManagementJournal of Business Ethics, Journal of Service Research, California Management Review, Journal of Computer Mediated Communication, Psychology & Marketing, Journal of Consumer Psychology, Journal of Services Marketing, Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, and International Journal of Electronic Commerce, en onlangs maakte ze een podcast over minder consumeren.