Biografie

Pauline Sparreboom

Pauline Sparreboom studeerde Neerlandistiek aan de Universiteit en is gespecialiseerd in Moderne Nederlandse letterkunde. Ze werkt als marketeer bij het kinder-, jeugd-, en YA-boekenfonds van Luitingh-Sijthoff en is medeoprichter van het collectief Harde Kaft, dat onder andere een maandelijkse boekenclub in het Harry Mulisch Huis organiseert. In 2016 publiceerde ze de dichtbundel De dagen, de dingen (Uitgeverij Passage); enkele gedichten werden datzelfde jaar opgenomen in De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw (Prometheus).

Foto: Sophie Saddington