Biografie

Maarten Pieter Schinkel

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam

Maarten Pieter Schinkel is hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij verbonden aan het Tinbergen Instituut. Zijn onderzoek richt zich op industriële economie en reguleringstheorie, in het bijzonder op toepassingen in de handhaving van de mededingingsregels. Onlangs publiceerde hij dit artikel over greenwashing.