Biografie

Lotte Jensen

Neerlandicus en filosoof

Lotte Jensen is neerlandicus en filosoof. Ze werkt als hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op rampen en identiteitsvorming. Recent publiceerde ze Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving en Wij en het water. Een Nederlandse geschiedenis. Begin april verschijnt Rampen. Een nieuwe geschiedenis van Nederland.

foto: Babet Hogervorst