Biografie

Léon Hanssen

Cultuurhistoricus en schrijver

Léon Hanssen is cultuurhistoricus en schrijver. Zijn aandacht richt zich op het raakvlak van moderne geschiedenis, filosofie, sociologie en kunst. Hij maakte naam met o.a. biografieën van Menno ter Braak en Piet Mondriaan en met zijn meest recente boek: Handboek voor de vagebond. In de voetsporen van vrije denkers. In zijn monografie Een misverstand om in te geloven: De poëzie van M. Vasalis (Athenaeum – Polak & Van Gennep, 2006) heeft hij de aandacht gevestigd op de traditionele achterstandspositie van vrouwelijke auteurs in de canon der letteren. Ook thematiseert hij daarin de ontvankelijkheid van het vrouwelijke kunstenaarschap voor de zwarte kanten van de psyche en het bestaan.

foto: Koos Breukel