Biografie

Laura Burgers 

Jurist en schrijver

Laura Burgers is jurist en schrijver. Deze november verdedigt zij aan de UvA haar proefschrift Justitia, the People’s Power and Mother Earth over de rol van de rechter in klimaatrechtszaken. Moet de rechter opkomen voor de belangen van hen die buiten de boot van de democratische rechtsstaat vallen: mensen in andere landen, toekomstige generaties en niet-mensen, zoals dieren, planten en ecosystemen? Burgers is expert binnen het VN Netwerk Harmony with Nature dat kennis aan de Algemene Vergadering van de VN overbrengt over een mondiale beweging waarin steeds meer natuur-entiteiten eigen rechten krijgen. In november 2020 verschijnt de bundel De stem van de Noordzee (Uitgeverij Boom, 2020) waar Burgers aan bijdroeg.