Biografie

Jeroen van Zanten

Senior lecturer

Jeroen van Zanten is senior lecturer Moderne geschiedenis aan de UvA. Hij studeerde geschiedenis en wijsbegeerte in Groningen en Oxford. In 2004 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift ‘Schielijk, Winzucht, Zwaarhoofd en Bedaard’ over de politieke cultuur in Noord-Nederland ten tijde van het koningschap van Willem I. In 2015 publiceerde Van Zanten samen met Ben Schoenmaker en Jurrien de Jong het boek Waterloo. 200 jaar strijd over de veldslag bij Waterloo.