Biografie

Hebe Verrest

Hebe Verrest is associate professor International Development Studies bij de afdeling Geography, Planning and International Development Studies (GPIO) van de Universiteit van Amsterdam. Haar werk concentreert zich op de ruimtelijke dimensies van ontwikkelingsvraagstukken en processen van uitsluiting en ongelijkheid daarbinnen. Verrest werkte in het verleden nauw samen met Deryck Ferrier.