Biografie

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira

Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira is emeritus hoogleraar internationaal privaatrecht, rechtsvergelijking, rechtsfilosofie, Europees recht aan verschillende universiteiten, en verbonden aan Prakken d’Oliveira, Human Rights Lawyers. Tussen 1994 en 1998 bekleedde hij de leerstoel migratierecht aan de UvA. Hij was eerder bestuurslid van het Landelijk Bureau tot bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR). Ook was hij redacteur van Propria Cures, Tirade en Merlyn, en voorzitter van het Fonds voor de Letteren. In 2015 publiceerde hij Ontjoodst door de wetenschap. De wetenschappelijke en menselijke integriteit van Arie de Froe, en in 2017 Luceberts zoekend oog: een lezersvisie op diens gedichten.