20191119_updatetaal
Foto door Magda Ehlers via Pexels

Update Taal

Twee taalwetenschappers spreken je bij over interessante ontwikkelingen binnen hun vakgebied. Jeannette Schaeffer bespreekt wat nieuwe inzichten op het gebied van typische en atypische kindertaalontwikkeling betekenen voor bestaande taaltheorieën. Daarna vertelt Eva van Lier, gespecialiseerd in de vergelijkende taalwetenschap, over de verhouding tussen regels en uitzonderingen in de talen van de wereld.

In deze editie van de succesvolle reeks Update Taal praten twee taalwetenschappers u bij over de recente ontwikkelingen in hun vakgebied. Jeanette Schaeffer vertelt over hoe kinderen het verschil tussen definiete (de/het) en indefiniete lidwoorden (een) verwerven. Het is lastig om de subtiele betekenisverschillen uit te leggen, en toch leren kinderen uiteindelijk welk lidwoord gepast is. Schaeffer vergelijkt typisch ontwikkelende kinderen met kinderen die bijvoorbeeld een taalontwikkelingsstoornis of autisme hebben. Tot slot gaat ze in op wat dit ons leert over ons taalsysteem. Vervolgens vertelt Eva van Lier over woordklassen in de talen van de wereld. Vaak wordt taalkennis gesplitst in kennis van grammaticale regels (die van toepassing zijn op woordklassen, zoals werkwoorden) en individuele woorden. Maar er blijkt grote taaldiversiteit te bestaan: niet alle talen onderscheiden dezelfde woordklassen, en individuele woorden vertonen soms gedrag dat niet in regels te vatten lijkt. Uitzonderingen zijn in de taal de regel.

Over de sprekers

Jeannette Schaeffer is sinds 2014 hoogleraar Taalverwerving aan de Faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar de taalverwerving van uiteenlopende taalkundige fenomenen in typisch en atypisch ontwikkelende kinderpopulaties om zo meer inzicht te krijgen in de organisatie van het menselijk taalsysteem.

Eva van Lier is als universitair docent verbonden aan de afdeling Linguistics van de Universiteit van Amsterdam. Zij doet onderzoek naar wereldwijde taaldiversiteit.

Marloes Oomen (moderator) is als docent verbonden aan de afdeling Linguistics van de Universiteit van Amsterdam. Ze doet onderzoek naar gebarentalen en heeft recentelijk haar proefschrift afgerond over de structuur en semantiek van werkwoorden in Duitse Gebarentaal.